Gå på opdagelse i de innovative projekter, vores medlemmer og andre partnere lige nu samarbejder om

Samarbejdsprojekter med fokus på fremtidens løsninger

Vi baner vejen for samarbejder om innovation, viden eller i værdikæder på tværs af hele fødevare- og bioressourcebranchen.

Det giver din virksomhed adgang til midler og partnerskaber, som løfter din forretning.

I klyngen etablerer vi forskellige former for samarbejdsprojekter, der gennem innovation, overførsel af viden mellem virksomheder og vidensinstitutioner eller gennem konkrete værdikædesamarbejder skaber nye løsninger og bidrager til en bæredygtig udvikling af hele værdikæden inden for fødevarer og bioressourcer.

Det betyder, at du som virksomhed har mulighed for at søge midler til at udvikle dit forretningsgrundlag gennem innovation, ny viden og stærke partnerskaber.

På denne side kan du se de aktuelle samarbejdsprojekter (om innovation, viden eller værdikæder), som vores medlemmer og andre partnere er i fuld gang med.

Midlerne til samarbejdsprojekterne er tildelt gennem Innovationskraft (finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebesyrelse/EU samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen), Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions eller Closing Loops (begge er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU).

Der åbnes løbende for nye ansøgningsrunder, som du kan holde øje med herunder.

Se aktuelle samarbejdsprojekter

Pyrolyse af biomasse fra landbruget

Pyrolyse af biomasse fra landbruget

Pyrolyse har potentiale til at halvere landbrugets klimaaftryk. Men et relativt stort fugtindhold i biomasserne er en stor udfordring for at gøre pyrolyse rentabel, og det ønsker partnerne i dette projekt at gøre noget ved. Det sker gennem fortørring.

VærdikæderBioressourcer
Converting Shell Waste into Valuable Biomaterials

Converting Shell Waste into Valuable Biomaterials

Every year, shellfish waste poses a significant environmental challenge. This innovation project aims to upcycle this waste into valuable, bio-based materials that can be used in agriculture, packaging, clothing and biomedicine..

InnovationBioressourcer
Plantebaseret alternativ til røræg

Plantebaseret alternativ til røræg

En plantebaseret diæt er et afgørende skridt mod en bæredygtig brødfødning af den voksende verdensbefolkning. Der er dog også udfordringer hvis traditionelt røræg skal erstattes af et plantebaseret produkt.

InnovationFødevarerGrøn omstilling
Sojafri umami sauce baseret på restprodukt fra ølbrygning

Sojafri umami sauce baseret på restprodukt fra ølbrygning

Mæskningsprocessen, som finder sted under ølbrygning, efterlader et restprodukt med et uudnyttet potentiale. Sidestrømmen er næringsrig med et højt indhold af proteiner og fibre, og partnerne ønsker er at finde anvendelse i en plantebaseret smagsfremmer.

InnovationFødevarerIværksætteri og accelerationGrøn omstilling

Showing 12 of 64 items

Midler til samarbejdsprojekter er tildelt gennem enten klyngebevillingen Innovationskraft 2023-24, Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions eller Closing Loops.

Klyngebevillingen er finansieret af de to donorer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (med medfinansiering fra EU) samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions og Closing Loops er begge finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Union.

Donor(erne) fremgår af de enkelte samarbejdsprojekter.

Samarbejde er nøglen til innovation, viden og nye løsninger i værdikæderne

Her kan du læse mere om de puljer, projekter og programmer, som samarbejdsprojekterne finansieres gennem.

Klyngebevillingen Innovationskraft

Finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Læs mere

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions

Finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU

Læs mere

Closing Loops

Finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU

Læs mere
Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships

Hjælp til at finde nye samarbejdspartnere?

Hvis du har en god idé til nye samarbejdsprojekter om innovation, viden eller værdikæder, hjælper vi dig gerne med at finde potentielle projektpartnere.