Projekt: Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions

En forsat udvikling af erhvervsfyrtårnet, der skal bringe Danmark helt i front inden for biosolutions

Biosolutions er en vigtig nøgle i den grønne omstilling, og i denne anden fase af fyrtårnsprojektet øges fokus på at hjælpe virksomheder med innovation og opskalering og på at sikre anvendelse af de fysiske faciliteter, der er blevet opbygget i projektets første fase. Med et epicenter på Sjælland udvides aktiviteterne nu til hele landet.

Biosolutions er en nøgle til den grønne omstilling

Innovation og skalering er afgørende for at bringe Danmark helt i front inden for bæredygtige bioteknologier og klimavenlige produktionsløsninger. 

Potentialet er stort og kalder på investering i udvikling af et stærkt økosystem og konkurrencedygtige virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling. Særligt skal iværksætteres og SMV'ers behov understøttes i hele udviklingsfasen fra idé til kommercialisering. 

Hvad er biosolutions?

Biosolutions defineres som løsninger, der er baseret på teknologisk udnyttelse af organiske råmaterialer og biologiske systemer til udvikling og produktion af forskellige produkter.

Det omfatter cellulært landbrug (cellular agriculture), fermentering og bioraffineringsteknologier samt understøttende teknologier til forbedring af bio-produktion med brug af eksempelvis kunstig intelligens, fotonik osv.

Hovedaktiviteter

Programmet bygger videre på den første fase af erhvervsfyrtårnet, Biosolutions Zealand, der blev igangsat i 2022 under ledelse af Erhvervshus Sjælland. Her var fokus rettet mod udviklingen af testfaciliteter på Sjælland i en samlet infrastruktur fra labscale til scale-up og fuldscale samt mod at udvikle nye uddannelsesmuligheder i regionen.

I denne anden fase af programmet er fokus nu på i endnu højere grad at hjælpe virksomheder med at innovation og opskalering af biobaserede løsninger gennem de fysiske faciliteter, som er blevet opbygget.

Der sker gennem hovedaktiviteterne:

  • Klargøring af fysiske faciliteter
  • Kortlægning og udbredelse af kendskab til fysiske faciliteter
  • Innovationssamarbejder
  • Vouchers til opskalering

 

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. september 2023 - 31. august 2026

Projekttitel

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions

Projektets formål

Projektet er en del af en samlet indsats, hvis formål er at videreudvikle et internationalt erhvervsfyrtårn inden for biosolutions med udgangspunkt i region Sjælland.

Det sker ved at understøtte SMV’ernes behov i hele udviklingsfasen fra idé til kommercialisering. 

Projektet er en fortsættelse af Biosolutions Zealand.

Signe Værbak

Signe Værbak

Senior Innovation Manager 
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.