Innovationssamarbejde (Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions)

Procesoptimering og livscyklusanalyse af plantebaserede alternativer til dyrkning af cellebaseret kød

Kød fremstillet i en beholder i stedet for på bondegården? Fremtiden er cellulær, og vi ser hele tiden nye metoder til at udvikle den animalske produktion gennem såkaldte ’cellebaserede fødevarer’. I dette projekt vil en dansk producent forbedre udnyttelsesgraden og cirkulariteten af organiske sidestrømme i bioteknologiske processer.

Foto: Kød og andre animalske produkter kan i fremtiden erstattes af plante- og cellebaserede teknologier og med et lavere klimaaftryk (foto: iStock).

Bedre udnyttelse af organiske sidestrømme i biosolutions

Konventionel kødproduktion belaster klimaet. Men med cellulære produktionsmetoder kan kødet dyrkes fra et celleniveau til færdige bøffer og med den helt rigtige smag.

Det kræver dog, at cellerne undervejs i processen 'fodres' med et såkaldt cellemedium, og her skal både omkostningen og klimaaftrykket reduceres betydeligt for at kunne konkurrere mod det konventionelle kød.

Nordic Virtual Pastures har udviklet en metode til at anvende organiske side-strømme i disse biosolutions-processer. I projektet her er formålet at optimere udnyttelsesgraden og mindske spildet i produktionsprocessen for derved at skabe en bedre markedsposition for plantebaserede alternativer til dyrkning af cellebaseret kød.

Netop en bedre udnyttelse af de tilgængelige fødevareressourcer er afgørende for en mere bæredygtig fødevareproduktion i en verden, hvor flere og flere munde skal mættes.

Projekttitel

Improved LCA through process innovation

Finansieret af

Innovationssamarbejdet er igangsat af Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions og gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er medfinansieret af EU.

 

Deltagere i projektet

  • Nordic Virtual Pastures (projektejer)
  • Teknologisk Institut
Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager
Erhvervsfyrtårnet for Biosoluitons

Gør Danmark verdensledende inden for udviklingen af biosolutions

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions hjælper virksomheder i hele landet med innovation og opskalering af biobaserede løsninger på fysiske faciliteter.

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og medfinansieres af den Europæiske Union.