Innovationssamarbejde (Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions)

Fra affald fra fødevareproduktion til konstruktion af nye møbelkomponenter

Kan man sidde i maden? I dette samarbejdsprojekt vil partnerne demonstrere, hvordan restfraktioner fra fødevareindustrien som fx kaffeaffald, mask fra ølproduktion og andre sidestrømme kan recirkuleres til nye kompositter og komponenter inden for møbelbranchen.

Foto: Vi skal have mere ud af mindre, og cirkularitet i og på tværs af sektorer er afgørende for at sænke både materialeforbruget og klimaaftrykket, når vi producerer nyt. I dette projekt vil partnerne forvandle restfraktioner fra fødevareproduktionen til design-fremstillede kompositter og komponenter til fx stel- og sokkelkonstruktioner samt greb og håndtag indenfor møbelbranchen. (foto: iStock).

Fra kaffe til stel

Det er ikke slut, når maskinen tømmes for kaffegrums, eller rapskagen fra rapsolieproduktionen sorteres fra.

Sidestrømmene kan nemlig genbruges som værdifulde komponenter i helt andre sammenhænge, og dermed sænkes både materiale- og ressourceforbruget til gavn for klimaet og for bæredygtigheden.

I dette projekt vil tre partnere demonstrere, hvordan restfraktioner fra fødevareindustrien som fx kaffeaffald, mask fra ølproduktion, rapskage fra rapsoliefremstilling, affaldshampefibre fra hampeproduktion og sukkerpulp fra sukkerfabrikation kan bruges til udvikling af nye design-fremstillede kompositter/komponenter og anvendes til fx stel- og sokkelkonstruktioner samt greb og håndtag indenfor møbelbranchen.

Møbelkomponenter og hjælpemidler til handicapområdet

I projektet vil partnerne bl.a. arbejde med råvaresammensætning, karakterisering, afprøvning af forbehandlingsmetoder og test af forskellige typer af bindere, herunder også fraktioner af nærmere defineret affaldsplast, som efterfølgende presses i kompositter ved hjælp af en særlig teknologi.

Man vil blandt andet gennemføre en forsøgsrække med fremstilling af forskellige typer af støbeprøver, som skal testafprøves i forhold til styrke og holdbarhed og mulige overfladebehandlinger.

De færdige resultater skal præsenteres for slutbrugere og fremtidige aftagere af produkterne. Produkterne forventes at kunne anvendes indenfor møbelindustrien til stole og borde i form af sokkel og stel, og projektet sigter samtidig mod at lave hjælpemidler som håndtag og greb til handicapområdet.

Projekttitel

Fra affaldsmateriale fra fødevareproduktion til konstruktion af nye møbelkomponenter

Finansieret af

Innovationssamarbejdet er igangsat af Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions og gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er medfinansieret af EU.

 

Deltagere i projektet

  • Foersom & Hiort-Lorenzen Designere MDD (projektejer)
  • Teknologisk Institut
  • Bio-2-Products ApS
Knud Hjortlund Hansen

Knud Hjortlund Hansen

Innovation Manager
Erhvervsfyrtårnet for Biosoluitons

Gør Danmark verdensledende inden for udviklingen af biosolutions

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions hjælper virksomheder i hele landet med innovation og opskalering af biobaserede løsninger på fysiske faciliteter.

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og medfinansieres af den Europæiske Union.