Innovationssamarbejde (Innovationskraft 2023-2024)

Upcycling af sidestrømme fra landbrugs- og fødevareindustrien til præcisionsfermentering af animalske proteiner

Erstatning af kød og mejeriprodukter med alternative proteiner er et effektivt værktøj til bekæmpelse af klimakrisen. Plantebaserede proteiner er et godt og billigt alternativ, men har ofte smags-, ernærings- og funktionelle mangler. Men disse begrænsninger kan ved alternative proteiner muligvis afhjælpes, med animalske proteiner fremstillet ved præcisionsfermentering.

Protein Frontiers ApS ønsker i samarbejde med Aalborg Universitet, at kortlægge samtlige sidestrømme i Danmark og undersøge deres potentiale som vækstmedie for rekombinant animalsk proteinproduktion. Herved skabes ét samlet overblik over sidestrømme fra både landbrugs- og fødevareindustrien. Databasen skal også indeholde information om næringsindhold, tilgængelighed, mængder, sæson samt levering af reststrømmene. Denne information danner grundlaget for en efterfølgende statistisk modellering, som skal udvikle og optimere den endelige sammensætning af sidestrømme i produktionsmedierne.

Velkendt teknologi i nye klæder

Teknologien til præcisionsfermentering er allerede veletableret i medicinal- og enzymindustrien. Anvendelse af samme teknologi til produktion af fødevarer kræver ikke kun et produktionsmedie, men også optimering af fermenteringsprocesserne. Desuden kræver det en identifikation af egnede mikrobielle stammer, som kan fermentere de upcyclede produktionsmedier til de ønskede animalske proteiner.

Finansieret af

Projektet ”Kaskadeudnyttelse” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.