Internationalt samarbejde

Vi har fokus på din internationale vækst og konkurrenceevne

Gennem vores aktive involvering i internationale projekter, netværk og events har vi konstant fingeren på pulsen i forhold til at kunne hjælpe vores medlemmer med internationale ambitioner.

Som national fødevareklynge med en vision om at skabe innovation, der bidrager til en global konkurrencedygtig og bæredygtig udvikling af hele værdikæden, involverer vi os aktivt i internationale tiltag.

Vi deltager i internationale netværk og projekter for derigennem at kunne tappe ind i den nyeste viden, værktøjer, programmer og events, som kan komme vores medlemmer til gavn – helt fra inspirationsniveau til tæt og personlig 1:1-sparring.

Vi kan fx hjælpe dig med:

  • Identificering af relevante EU-midler
  • Søgning efter nye, internationale samarbejdspartnere
  • Adgang til internationale investorer
  • Hjælp til at navigere på det indre marked
  • Markedsafsøgning
  • Deltagelse i internationale projekter 
  • Deltagelse i internationale events, matchmaking og delegationsrejser

Vores indsats skal resultere i, at virksomheder oplever, at deres globale konkurrenceevne styrkes.

Aktuelle projekter

Internationale projekter

Vi er involveret i mange internationale projekter, som skaber innovative løsninger i hele værdikæden. 

Her kan du se, hvilke danske og internationale projekter, vi som klynge deltager i - og hvordan du kan komme med.

Aktuelle events

Udvid dit netværk. Få ny viden. Bliv inspireret.

Vi afholder hvert år forskellige temadage, workshops og matchmaking events, ligesom vi løbende arrangerer innovationsture og business missions - både i Danmark og i udlandet.

Få adgang til internationale netværk

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Access a global network of stakeholders, all ready to assist you on your international business journey through personal guidance, innovation collaborations and access to international partners – all free of charge.

Flere internationale netværk

Klyngen er også med i disse netværk

Simon Poulsen

Simon Poulsen

Senior Innovation Manager

Skal du (også) være med?

Vi hjælper +400 virksomheder inden for fødevarer og bioressourcer med at styrke innovationen og den grønne omstilling.