Innovationssamarbejde (Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions)

Sukkerroebaseret nanocellulose til forstærkning af bioplast

Stigende bekymringer over både ressourceforbruget og miljøpåvirkningen af fossilt plast får flere og flere til at kigge i retning af bioplastløsninger. For at forøge styrken og stivheden af bioplasten arbejdes der i dette projekt med at tilføje nanocellulose fra sukkerroeproduktionen som mulig forstærkning i plasten.

Foto: Sukkerroedyrkning har igennem et århundrede været en stærk industri i Region Sjælland. I dag anvendes pulpen primært til dyrefoder, men sidestrømmen kan opnå en øget værdi, hvis nanocellulosen i stedet kan bruges som forstærkning af bioplast (foto: iStock).

Fra fossilt til plantebaseret plast

Plast indgår i utallige sammenhænge i vores hverdag, og der produceres dagligt over 1 mio. tons ny plast på verdensplan.

Det er en udfordring både i forhold til ressourceforbrug, miljøforurening og klimapåvirkningen, og her er bioplast, det vil sige plast fremstillet ud fra plantemateriale i stedet for olie, ét af svarene.

Ligesom med fossil plast er der anvendelser, hvor det er nødvendigt at øge materialeegenskaber til fx slid og trækstyrke.

I dette projekt arbejder Pond A/S og Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universtitet for med en ny metode til at tilføje forstærkning til bioplasten ved at anvende nanocellulose fra sukkerproduktionen af sukkerroer på Sjælland.

Metode til at forbedre kompatibiliteten mellem nanocellulose og polymeren

Tidligere projekter har vist, at det er muligt at producere nanocellulose fra sidestrømme fra sukkerproduktionen fra sukkerroer, men også at der er udfordringer med blandbarheden, hvorved den ønskede forstærkningseffekt ikke kan opnås.

Derfor ønsker partnerne i projektet at udvikle en metode til at forbedre kompatibiliteten mellem nanocellulose og polymeren og dermed en øget trækstyrke af bioplasten, hvilket er særligt efterspurgt inden for fx tekstilmarkedet til eksempelvis sportstøj og hjemmetekstiler.

Projektet er således et skridt på vejen, for at Danmark kan tage en større den af værdikæden for fremtidens mere CO2-venlige plasttyper, og dermed bidrage til bevægelsen fra en fossil til en mere biobaseret plastproduktion.

Projekttitel

Sukkerroebaseret nanocellulose til forstærkning af bioplast 

Finansieret af

Innovationssamarbejdet er igangsat af Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions og gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er medfinansieret af EU.

 

Deltagere i projektet

  • Pond A/S (projektejer)
  • Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab 
Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager
Erhvervsfyrtårnet for Biosoluitons

Gør Danmark verdensledende inden for udviklingen af biosolutions

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions hjælper virksomheder i hele landet med innovation og opskalering af biobaserede løsninger på fysiske faciliteter.

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og medfinansieres af den Europæiske Union.