Innovationssamarbejde (Innovationskraft 2023-2024)

Upcycling af emulgatorer og stabilisatorer fra brugt kaffegrums

Der forbruges årligt omkring 9 milliarder kilo kaffe på verdensplan, hvorfor kaffegrums udgør en stor uudnyttet ressource. Dette ønsker projektet at gøre op med.

I UpCoffe-projektet går Kaffe Bueno, Biosa og Teknologisk institut sammen for at upcycle kaffegrums. De ønsker at udvinde en ny ingrediens fra kaffegrums, som kan bruges til at øge holdbarheden af probiotika ved microencapsulation. 

Den upcyclede kaffe-biopolymer er i stand til at indkapsle probiotika, hvorved mikroorganismerne beskyttes og bliver mere modstandsdygtige overfor industriel processering.

Fra kaffegrums til emulgator og stabilisator

Udover microencapsulation kan den up-cyclede ingrediens fra kaffegrums også potentielt anvendes som emulgator og stabilisator i fødevarer som is, dressing, saucer og yoghurt.

Finansieret af

Projektet UpCoffee er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.