Innovationssamarbejde (Innovationskraft 2023-2024)

Plantebaseret alternativ til røræg

En plantebaseret diæt er et afgørende skridt, mod bæredygtigt at kunne brødføde den voksende verdensbefolkning. Der er dog især to udfordringer, hvis traditionelt røræg skal erstattes af et plantebaseret produkt. Dels har de plantebaserede æggeerstatningsprodukter svært ved at opnå samme tekstur som animalsk æg, og dels kræver de længere tilberedningstid.

Brannatura, InnovaConsult, Crispy Food og Erhvervsakademi Aarhus har derfor sat sig for at udvikle nye plantebaserede æggeerstatninger, som skal overkomme disse udfordringer. Projektets partnere ønsker at udvikle et plantebaseret æggeerstatningsprodukt, som overgår forbrugernes forventninger ved at replikere den tilfredsstillende struktur i traditionelle røræg. Herudover skal den kulinariske oplevelse forbedres ved at reducere tids- og energiforbruget ved tilberedning. Partnerne vil forske i dette baseret på ærteproteiner som modelprotein.

En forbedret kulinarisk oplevelse

Den rette kombination af de plantebaserede ingredienser vil resultere i plantebaserede æggealternativer med forbedret tekstur, som minder om den velkendte tekstur i konventionelle æggeprodukter. Samtidig reduceres tilberedningstiden af røræg og mundoplevelsen forbedres, hvilket alt sammen vil bidrage til en overordnet tilfredsstillende kulinarisk oplevelse. 

Finansieret af

Projektet ”Plant-based egg” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Kathrine Lykke Kirk

Kathrine Lykke Kirk

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.