Digitalt design af bioindustrielle processer

Plantestoffer i naturen kan være dyre at udvinde. Men med præcisionsfermentering vil dansk virksomhed finde en ny måde at producere værdifuldt stof, der normalt udvindes fra en kinesisk plante, og som anvendes i rottebekæmpelse.

Der findes over 200.000 plantestoffer i naturen, som kan anvendes til alt lige fra aromastoffer til kosmetik og lægemidler, men det kan både være svært skalerbart og dyrt at udvinde stoffer fra planter.

Derfor giver det mening at finde nye måder at producere nyttige og værdifulde stoffer på, som normalt udvindes fra planter.   

Danske TriptoBIO vil gøre verden fri for rottegift ved at udvikle en præcisionsfermenteringsproces for produktion af det meget værdifulde stof triptolid, som er det aktive stof i præventionsbaseret rottebekæmpelse og i dag udvindes fra roden af en plante, der kun vokser i Kina.

I projektet har TriptoBIO fået midler til at udvikle en optimal oprensningsproces af det fermenterede produkt. 

I stedet for den normale bioindustrielle trial-and-error-metode ønsker man i projektet at spare både tid og penge ved at udvikle downstreamprocessen i samarbejde med Hafnium Labs, som med udgangspunkt i triptolid udvikler på deres software Q-props, som er en banebrydende software til beregning af fysiske egenskaber for molekyler og blandinger. 

Skalerbar, bæredygtig og digitaliseret oprensningsproces

Ved at arbejde sammen kan TriptoBIO udvikle en optimal oprensningsproces, og Hafnium Labs kan udvikle Q-props til bioindustrielt procesdesign.

Projektet tager derved første skridt mod at gøre bioindustriel produktion konkurrencedygtig sammenlignet med traditionel kemisk produktion. 

Og triptolid er blot første stof i kikkerten. Senere forventer projektets partnere at kunne overføre teknologien til flere andre naturlige plantestoffer. 

Finansieret af

Projektet ”Bioindustriel design” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.