Innovationssamarbejde (Innovationskraft 2023-2024)

Automatisk løgskræller med revolutionerende ny teknologi

Spiseløg udgør den næststørste grøntsagsproduktion i Europa. Men løg er ikke bare løg, og det kræver både manuelt arbejde og store mængder vand at skrælle løgene, før de kan anvendes i fødevareproduktion. Dette projekt vil udvikle en fuldautomatisk løgskræller med indbygget AI, visions- og robotteknologi, som skal gøre det muligt at skrælle alle løg uanset facon, uden brug af vand og med et stærkt reduceret spild.

Løg er ikke bare løg. De kan være runde eller mere ovale, men fælles for dem alle er, at de skal skrælles førend de kan anvendes i fødevareproduktion. 

Skrælningen udføres normalt enten manuelt eller ved brug af en automatisk proces under tilførsel af store mængder vand.

Optilogic ApS har i samarbejde med DANA-Technology ApS sat sig for at udvikle én maskine, som skal løse dette problem og sørge for perfekt skrællede løg uden brug af vand.

Fuldautomatisk løgskræller reducerer ressourceforbruget

Projektet har derfor til formål at udvikle en fuldautomatisk løgskræller med indbygget AI, visions- og robotteknologi, som skal gøre det muligt at skrælle alle løg uanset facon. 

Det særlige ved teknologien er, at visuel genkendelse nu vil gøre det muligt at behandle asymmetriske løg, når de forekommer. 

I løgskrællerens maskinrum

Når AI-algoritmen har bestemt orienteringen og størrelsen af løget, flytter og roterer robotter løgene til den videre behandling.

Herved optimeres den efterfølgende automatiske top- og bund afskæring, hvilket sikrer præcise snit med minimalt fødevarespild.

Slutteligt fjernes skrællen fra løgene, og der opnås de ønskede perfekt skrællede løg med et højere udbytte og lavere vandforbrug sammenlignet med traditionelle skrællemetoder. 

Finansieret af

Projektet AOP er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Partnere i projektet

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.