Indberetninger

Whistleblower

Her kan du indberette mulige fejl og mistænkelige forhold i Food & Bio Cluster Denmark eller følge op på en eksisterende sag.

Food & Bio Cluster Denmarks interne Whitsleblower-ordning

Hvem kan indberette?

Indberetninger kan indgives af alle virksomhedens medarbejdere, tidligere medarbejdere samt personer som skal tiltræde en stilling hos virksomheden.

Indberetninger foretaget af andre personer vil blive afvist.

Du kan vælge at være anonym.

Hvad skal fremgå?

Informationer i indberetningen

  • Detaljeret beskrivelse af det, du ønsker at indberette
  • Beskrivelse af hvori overtrædelsen består
  • Navn(e) på de involverede personer og virksomheder

Herefter vil en medarbejder fra den eksterne leverandør, som varetager Food & Bio Clusters whistleblowerordning, foretage en indledende screening af, om forholdet der anmeldes, er omfattet af whistleblowerordningen.