Innovationssamarbejde (Innovationskraft 2023-2024)

Analyseløsning til produktionsoptimering af fødevarer i pulverform

I de senere år har der været en omstilling i fødevareindustrien fra produkter på væskeform til pulver, da pulverprodukter både har øget holdbarhed og lavere transportomkostninger. Dette projekt vil derfor udvikle en ny analyseløsning til produktionen af pulverprodukter, for at øge succesraten for nye fødevareproduktioner.

I dag er der en høj risiko for produktionsspild, da der mangler værktøjer, som gør det muligt at måle kritiske pulveregenskaber under produktionsprocessen i realtid. Naturlig variation i råvarerne medfører nemlig, betydelige udfordringer for fremstillingen af et stabilt fødevarepulver, med de ønskede smags- og opløselighedsegenskaber.

Derfor vil ParticleTech ApS nu, i samarbejde med FIPROS A/S, udvikle en ny analyseløsning til produktionen af pulverprodukter. Formålet er at skabe en bæredygtig produktionsmetode, som kan være med til at øge succesraten, for opskalering af nye fødevareproduktioner.

Mere effektiv produktion af sunde, grønne og innovative pulverprodukter

Projektet vil udvikle og teste en ny analyseløsning til pulverproduktion, som gør det muligt at kvantificere en lang række kritiske produktegenskaber i realtid.

Metoden vil dermed gøre det muligt at korrigere i produktionsprocessen, mens den finder sted. Dette givet et stort potentiale for at reducere produktionsspild og energiforbrug.  

Finansieret af

Projektet ”Fødevarepulver” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Partnere i projektet

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.