Optimeret ressourceudnyttelse af brød- og kagespild

En stor mængde daggamle brød- og kagerester går i dag til spilde. Men sådan behøver det ikke at være. For resterne har et stort anvendelsespotentiale.

Dette projekt har til formål at indsamle, sortere og processere brød- og kagespild, så det kan anvendes som ingrediens i produktion af nye velsmagende fødevarer.

FoodRemade står for indsamlingen og sorteringen af brødresterne fra Salling Group A/S, og projektudviklingen foregår i samarbejde med Brænderiet Enghaven A/S og Erhvervsakademi Aarhus.   

En cirkulær værdikæde

Projektets output er en ny råvareingrediens baseret på brød- og kagerester, der anvendes til produktion af whisky.

Masken fra whiskyproduktionen tørres til et maskmel, som så igen anvendes i ny brødproduktion.

Herved opnås en fuld cirkulær anvendelse af brød- og kagespildsressourcen, samtidig med at der sker en værdiforøgelse gennem bæredygtig processering.

Finansieret af

Projektet ”FoodRemade” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Kathrine Lykke Kirk

Kathrine Lykke Kirk

Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.