Innovationssamarbejde (Innovationskraft 2023-2024)

AI-drevet energioptimering i landbrug- og fødevarevirksomheder

Fluktuerende elpriser er en stor udfordring, og i dette projekt ønsker man at udvikle et unikt og fuldautomatisk system, som kan optimere og regulere elforbruget hos fødevarevirksomheder.

Fødevarevirksomheder forbruger konstant energi til en lang række processer. Dog mangler der ofte redskaber til at håndtere de fluktuerende elpriser, som har ramt markedet på det seneste.

I dette projekt sigter man mod at udvikle et unikt og fuldautomatisk system, som kan optimere og regulere elforbruget hos fødevarevirksomheder. Dette gøres ved brug af algoritmer drevet af kunstig intelligens, som gør det muligt for virksomhederne at forbruge el, når prisen er lav, uden at de endelige produkter påvirkes. 

Minimeret elregning og CO2-udslip

Projektet arbejder konkret mod at få kunstig intelligens, til at forstå og forudsige, hvordan energi går tabt i varme og kølesystemer. Dette gøres ved at træne en AI-model i forskellige processer, så der til sidst opnås en meget præcis computermodel. 

Målet med modellen er at den skal kunne beregne den mest efficiente tilgang til forbrug af energi, ved at tage hensyn til priserne på elektricitet. Den beregnet optimering af energiforbrug, vil blive sendt ud til virksomhederne, som derefter kan foretage en regulering af deres energiforbrug. Projekt vil således være med til at minimere virksomhedernes CO2 udslip, da en lavere elpris, hænger tæt sammen med et lavere forbrug af CO2 i elnettet.

Finansieret af

Projektet ”AI drevet energioptimering” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Partnere i projektet

Envex Energy ApS

Trendlog.io

Axel Månsson A/S

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.