Innovationssamarbejde (Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions)

Monitorering og analyse af afgasning fra fermenteringsprocesser

Ny sensorteknologi og AI-drevet analyse af afgasningen kan afsløre vigtig viden undervejs i fermenteringsprocesser. På den måde kan proceskontrollen optimeres, og omkostningerne til måleudstyr og monitorering reduceres.

Foto: Fermentering er en biologisk proces, hvor der undervejs frigives forskellige gasser, der kan afsløre vigtige informationer om, hvad der sker inde i reaktoren (foto: Food & Bio Cluster Denmark).

Monitorering med lavere omkostninger og større nøjagtighed

Proceskontrol og optimering er nøgleord inden for industriel fermentering både for at opnå høj kvalitet, ensartethed og effektive processer.

I dette projekt er målet at integrere ny sensorteknologi, data og AI-modeller i en samlet løsning til at levere realtidsmonitorering og prædikativ analyse af fermenteringsprocesser.

Dette vil både reducere omkostningerne ved overvågning af fermenteringsprocesserne markant, samtidig med at nøjagtigheden og effektiviteten forbedres.

Projektet fokuserer på de gasser, der udledes og ændrer sig over tid under fermenteringsprocessen i reaktoren. Ved hele tiden at tage prøver af denne gassammensætning, vil man kunne afgøre, hvilket stadie fermenteringsprocessen befinder sig i, og hvad dens faktiske sammensætning er.

Hermed imødekommes et kritisk behov inden for industriel fermentering med en non-invasiv måleteknologi, der er nem at bruge, er baseret på et simpelt koncept og er billig at producere.

Partnerne bag

I projektet samarbejder Devlabs og Sqale.

Devlabs blev grundlagt med formålet om at måle forskellige forurenende stoffer og gasser i applikationsspecifikke miljøer. Virksomheden laver skræddersyede kemiske og miljøsensorløsninger til virksomheder og forskningsinstitutioner.

Sqale's mission er at gøre behandlinger tilgængelige for kræftområdet, neurologiske lidelser og infektionssygdomme. Virksomheden forandrer biofarmaceutisk produktion ved at kombinere kvanteforbedret optimering, agil pipelineudvikling og et banebrydende produktionskoncept, BioBox™️.

Projekttitel

AI eNose sensor for fermentation off-gas analysis

Finansieret af

Innovationssamarbejdet er igangsat af Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions og gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er medfinansieret af EU.

 

Deltagere i projektet

  • DevLabs ApS (projektejer)
  • Sqale ApS
Knud Hjortlund Hansen

Knud Hjortlund Hansen

Innovation Manager
Erhvervsfyrtårnet for Biosoluitons

Gør Danmark verdensledende inden for udviklingen af biosolutions

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions hjælper virksomheder i hele landet med innovation og opskalering af biobaserede løsninger på fysiske faciliteter.

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions gennemføres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og medfinansieres af den Europæiske Union.