Værdikædesamarbejde (Closing Loops)

Grønne proteiner: Tang og bælgfrugter som smagsgivere

De grønne proteiner er vigtige brikker i at reducere forbruget af animalske proteiner. Her kan bælgfrugter i kombination med den eftertragtede umami-smag fra tang åbne for nye muligheder.

Foto: Vi skal have mindre kød og flere bælgfrugter ind i køkkenet. Det vil CONTEMPEHARY og Dansk Tang finde nye veje til i dette værdikædesamarbejde i regi af Closing Loops-projektet, hvor bælgfrugter kombineres med tang, der blandet andet er kendt for især sin umamismag (foto: iStock).

Anvendelse af tang og bælgfrugter som smagsgivere

Bælgfrugter er i fokus som en helt nødvendig del af den grønne omstilling, da de grønne proteiner er en vigtig brik i at mindske forbruget af animalske proteiner.

Bælgfrugter i kombination med den eftertragtede umami-smag fra tang skal i dette projekt skabe smagfulde kondimenter, som tilsammen kan bidrage til en betragtelig CO2 reduktion.

En knivspids umami skaber smagfulde planterige retter

Der ligger et enormt potentiale i at dyrke og anvende danskproducerede bælgfrugter som menneskeføde.

Dyrkningen af bælgfrugter er samtidig en vigtig brik i et mere bæredygtig landbrug, da de binder vigtige næringsstoffer i jorden og mindsker behov for kunstgødning. 

Men det er en lang og tung værdikæde, som skal op i gear for at blive et virkeligt aktiv og erstatte kød med bælgfrugter i køkkenet. 

Samarbejdet mellem CONTEMPEHARY og Dansk Tang forbinder primærproducenten (afsætning af bælgfrugter og tang) med produktionsleddet og afsætningen via CONTEMPEHARY.

 

Fra sidestrøm til højkvalitetsprodukt

I projektet kombineres bælgfrugter med optimal udnyttelse af tang, som også er en råvare med stort potentiale og især kendt for sin umamismag. 

Trods sine mange gode egenskaber i forhold til CO2-aftryk og bæredygtighed, har også tang svært ved at finde sin plads i de fleste husholdninger. 

Dansk Tang vil som en del af projektet implementere dyrkning af flere tangarter i Danmark og samtidig sikre, at hele tanghøsten anvendes - uanset udseende og størrelse på stykkerne. 

I dette projekt arbejder man specifikt med at forædle frasorteret tang til produktion af smagsgivere/kondimenter og derved forvandle sidestrømmen til højkvalitetsprodukt.

Kondimenterne tilfører umami og fylde til kødløse retter og har potentiale til at reducere anvendelsen af kød i blandt andet offentlige køkkener, hvor tangkondimenterne gør retterne mere velsmagende og tilfredsstillende. 

 

Flere værdikædesamarbejder i Closing Loops

Projekttitel

CØ61 - Anvendelse af tang og bælgfrugter som smagsgivere

Finansieret af

Værdikædesamarbejdet er igangsat af Closing Loops og er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Deltagere i projektet

  • CONTEMPEHARY ApS (projektejer)
  • Dansk Tang 
Conny Hanghøj

Conny Hanghøj

Senior Innovation Manager
Closing Loops

Sammen om cirkulære løsninger

Closing Loops er et tæt fællesskab for små og mellemstore danske virksomheder, som sammen med dygtige eksperter finder konkrete cirkulære løsninger i værdikæderne.

Closing Loops medfinansieres af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Operatørerne bag er Food & Bio Cluster Denmark, Teknologisk Institut, Lifestyle & Design Cluster, WE BUILD DENMARK, Clean, Erhvervshus Sjælland, Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Midtjylland, Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Sydjylland.