Gå på opdagelse i klyngens aktuelle projekter

Samarbejde og nye innovative løsninger gennem nationale og internationale projekter

Som klynge deltager vi hele tiden i forskellige danske og internationale projekter, som bidrager til at skabe nye samarbejder og innovative løsninger inden for fødevarer, bioressourcer, grøn omstilling, tech og digitalisering, iværksætteri mm.

HarvRESt

HarvRESt

Grøn energiproduktion skal integreres i landbruget til gavn for både klima og landmænd

BioressourcerIværksætteri og accelerationGrøn omstilling
Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions

Vi fortsætter udviklingen af et internationalt erhvervsfyrtårn, der skaber optimale rammer for at udvikle bioteknologiske produkter og løsninger samt konkurrencedygtige virksomheder, der bidrager til at gøre Danmark mere grøn.

Bioressourcer
Closing Loops

Closing Loops

SAMMEN og på TVÆRS. Det er essensen af Closing Loops, der mobiliserer små og mellemstore virksomheder til at arbejde med cirkulær økonomi i værdikæderne.

Grøn omstilling
Locality

Locality

Udnyttelsen af sidestrømme som næringskilde til algedyrkning, skal fremme innovative produkter

Bioressourcer
KlimÆPro

KlimÆPro

Der er stor efterspørgsel efter danske ærter til plantebaserede fødevarer. Dog kan kvaliteten af danske ærter, hverken på smag eller aroma, måle sig med importeret proteinafgrøder. Derfor vil projektet styrke en ny klimavenlig fødevareværdikæde.

FødevarerIværksætteri og accelerationGrøn omstilling
Cybersikre Fødevareværdikæder

Cybersikre Fødevareværdikæder

Fødevareforsyning er kritisk infrastruktur, og i dette projekt udvikles et toolkit med viden og inspiration til at styrke cybersikkerheden til SMV'er i hele værdikæden.

FødevarerTech og digitalisering
BRILIAN

BRILIAN

Det europæiske innovationsprojekt BRILIAN vil fremme en cirkulær fremtid for landdistrikterne i EU.

BioressourcerGrøn omstilling
Beyond Beta 3.0

Beyond Beta 3.0

Danmarks bedste startup-program, der forbereder den næste generation af virksomhedsstiftere til hurtig skalering og den første investeringsrunde.

Iværksætteri og acceleration
Biogas Go Global - Sydafrika

Biogas Go Global - Sydafrika

Projektet har til formål at fremme eksport af dansk biogasteknologi til Sydafrika, der kan anvendes til at udnytte affaldsprodukter fra husholdninger samt industri og landbrug til energiformål.

BioressourcerGrøn omstilling
Plant2Food

Plant2Food

Projektet Plant2Food har en vision om at fremskynde udviklingen af plantebaserede fødevarer, til gavn for både planeten og befolkningen.

FødevarerGrøn omstilling
ALFA

ALFA

EU-finansieret projekt med det formål at øge udbredelsen af vedvarende energikilder i EU ved at fremme udbredelsen af teknologier, der anvender animalsk affald til at producere biogas.

BioressourcerGrøn omstilling
BEATLES

BEATLES

BEATLES accelererer omstillingen til et mere bæredygtigt og produktivt landbrug ved at fremme udbredelsen af miljø- og klimaeffektive produktionsmetoder og smart farming teknologier

BioressourcerGrøn omstilling
HØSTTEK

HØSTTEK

Professionel høstteknologi til lavbundsjorde og udnyttelse af den grønne biomasse til cirkulære produkter

BioressourcerGrøn omstilling
Fyrtårn Vandteknologi

Fyrtårn Vandteknologi

Region Midtjylland er blevet udnævnt til foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger.

Grøn omstillingTech og digitalisering
EEN2EIC

EEN2EIC

Samarbejde for innovation og ligestilling - en ny bro mellem Enterprise Europe Network og Det Europæiske Innovationsråd.

FødevarerBioressourcerIværksætteri og accelerationGrøn omstillingMedlemmerTech og digitalisering
Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Verdens største b2b-netværk hjælper virksomheder med innovation og international vækst.

FødevarerBioressourcerIværksætteri og accelerationGrøn omstillingMedlemmerTech og digitalisering
ZeroW

ZeroW

Projekt ZeroW skal være med til at reducere madspildet i hele værdikæden.

FødevarerGrøn omstilling
BIOBoost

BIOBoost

BIOBoost vil opbygge tættere arbejdsrelationer mellem innovationsagenturer inden for cirkulær økonomi og bioøkonomi

Bioressourcer
MainstreamBio

MainstreamBio

Projektet har til hensigt at gøre mindre biobaserede løsninger til en større del af praksis i Europa ved at tilbyde innovative og digitale værktøjer, der er målrettet promoveringen og udviklingen af de mindre biobaserede løsninger.

Bioressourcer
Innovationskraft

Innovationskraft

Læs mere om klyngeprogrammet Innovationskraft, der bidrager til at styrke danske SMV'ers produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og vidensoverførsel.

FødevarerBioressourcerIværksætteri og accelerationGrøn omstillingMedlemmerTech og digitalisering
LIKE-A-PRO

LIKE-A-PRO

LIKE-A-PRO projektet er sat i verden for at mainstreame alternative proteiner til europæiske forbrugere

FødevarerBioressourcerGrøn omstilling
agroBRIDGES

agroBRIDGES

Projektet skal bringe fødevareproducenter og landmænd tættere på forbrugerne

FødevarerGrøn omstilling
Global Foodture

Global Foodture

Skal fremme den bæredygtige omstilling af fødevaresystemet på verdensplan gennem samarbejde og innovation.

FødevarerGrøn omstilling