Cellemedie til kultiveret kød baseret på restprodukt fra ølproduktion

Før kultiveret kød kan konkurrere med konventionelt kød på både pris og bæredygtighed, kræver det et billigt, plantebaseret og bæredygtigt cellemedie til produktionen. Dette projekt arbejder med at upcycle restprodukter fra ølproduktioner til formålet.

Efterspørgslen på kød forventes at stige med 73% i 2050, og samtidig er kød en af de fødevaregrupper med højest klimaaftryk.

Den kultiverede kødindustri er i en rivende udvikling, men der mangler et billigt, plantebaseret og bæredygtigt cellemedie, før der kan skabes et kultiveret kødprodukt, som kan konkurrere med konventionelt kød på både pris og bæredygtighed. 

Brugt maltkorn udgør det største biprodukt fra ølproduktion, og det indeholder stadig en stor mængde uudnyttede næringsstoffer. Nordic Virtual Pastures ApS vil upcycle denne bioressource i samarbejde med Teknologisk Institut ved at udvikle et cellemedie til produktion af kultiveret kød.

Først optimeres udvindingsprocessen fra de brugte maltkorn, så udbyttet af næringsstoffer øges og bioressourcerne udnyttes bedst muligt.  Herved opnås en metabolitblanding, som bruges til at udvikle en cellemedie-prototype med en sammensætning næringsstoffer, som understøtter optimal cellevækst. 

Bæredygtig omstilling af kødproduktionen

Ved bæredygtig genanvendelse af de uudnyttede bioressourcer i restproduktet fra ølproduktionen forventes det, at projektet på sigt vil gøre det muligt at omdanne ½ kilo brugt maltkorn til 1 kg. kød. 

Finansieret af

Projektet ”Cellemedie” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.