Værdikædesamarbejde (Closing Loops)

Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker

Projektets overordnede mål er at skabe et bæredygtigt og effektivt system til genbrug af glasflasker, hvilket reducerer CO2-udledning fra drikkevareemballager signifikant og fremmer cirkulær økonomi.

Innovativ forretningsmodel for at fremme genbrug og reducere CO2-udledning

Projektet sigter mod at etablere et cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker i stedet for at knuse og omsmelte flaskerne, som det er tilfældet i det nuværende pantsystem. Projektet vil implementere en innovativ forretningsmodel udviklet i samarbejde med Niras, Teknologisk Institut og Arla Foods for at fremme genbrug og reducere CO2-udledning

 

Bornholm som testø for innovative løsninger

Projektets overordnede mål er at skabe et bæredygtigt og effektivt system til genbrug af glasflasker, hvilket reducerer CO2-udledning fra drikkevareemballager signifikant og fremmer cirkulær økonomi. Dette initiativ bidrager til at bevare ressourcer og reducere affaldsmængder, samtidig med, at det understøtter lokale drikkevareproducenter og styrker Bornholms position som testø for innovative løsninger.

 

Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker

Retursystem Bornholm vil implementere og drive et cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker i samarbejde med drikkevareproducenter. Dette system vil omfatte administration af et nyt pantsystem, indsamling af brugte flasker via forskellige affaldsstrømme og indsamlingssystemer samt sortering og vask af flaskerne inden genpåfyldning hos drikkevareproducenterne.

Projektet vil fungere som et koordinerende omdrejningspunkt og binde interessenterne i værdikæden sammen gennem en juridisk og praktisk forretningsmodel. Ved at udnytte eksisterende affaldsstrømme og indsamlingssystemer muliggør forretningsmodellen en effektiv indsamling og genpåfyldning af glasflasker, hvilket reducerer behovet for knusning og omsmeltning.

I henhold til tidligere miljøvurdering udarbejdet af Niras forventes denne løsning at reducere CO2-udledningen fra drikkevareemballager med ca. 60%. Det betyder, at for hver 1 million glasflasker, der årligt genpåfyldes i stedet for at blive knust og omsmeltet, reduceres CO2-udledningen med ca. 100 tons CO2e pr. år.

Projektet etableres som et udviklings- og demonstrationsprojekt med udgangspunkt i Bornholm for at indsamle data og erfaringer, der kan danne grundlag for en senere implementering af forretningsmodellen i hele Danmark og potentielt i andre lande. Dette projekt markerer Bornholms rolle som pioner inden for bæredygtig genbrug og kan fungere som et skalerbart eksempel på lokalt forankrede løsninger med global relevans.

 

Flere værdikædesamarbejder i Closing Loops

Projekttitel

CØ39 - Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker

Finansieret af

Værdikædesamarbejdet er igangsat af Closing Loops og er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Deltagere i projektet

 • Retursystem Bornholm
 • Clean
 • BOFA
 • Arla Foods
 • Niras
 • Gourmet Bornholm
 • Teknologisk Institut
 • BHS Logistics
 • Krogs Flaskegenbrug
 • Business Center Bornholm
 • Bornholms Kildevand

Vil du vide mere?

CONNY HANGHØJ
Senior Innovation Manager
Food & Bio Cluster Denmark
+45 5098 0037
 

Closing Loops

Sammen om cirkulære løsninger

Closing Loops er et tæt fællesskab for små og mellemstore danske virksomheder, som sammen med dygtige eksperter finder konkrete cirkulære løsninger i værdikæderne.

Closing Loops medfinansieres af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Operatørerne bag er Food & Bio Cluster Denmark, Teknologisk Institut, Lifestyle & Design Cluster, WE BUILD DENMARK, Clean, Erhvervshus Sjælland, Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Midtjylland, Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Sydjylland.