Værdikædesamarbejde (Closing Loops)

Overskuddet af næringsstoffer fra danske farvande skal bruges til fødevarer og organiske produkter

For store mængder næringsstoffer i danske farvande kan føre til algevækst og iltsvind. Men hvad nu hvis man 'høster' næringsstofferne og konverterer dem til bæredygtige fødevarer og organiske gødningsprodukter? Det er omdrejningspunktet i dette værdikædesamarbejde.

Foto: Overskuddet af næringsstoffer i danske farvande er i høj grad forårsaget af landbrugssektorens intensiverede produktionsmetoder. Denne ubalance ønsker Aurelis, NordInvent, Business Lolland-Falster, Enorm Biofactory og DTU Aqua at gøre noget ved i dette værdikædesamarbejde i regi af Closing Loops-projektet (foto: iStock).

Konvertering af næringsstoffer i de danske farvende til fødevarer og organiske produkter

I dette værdikædesamarbejde fokuseres der på at udnytte de alt for store mængder af næringsstoffer i danske farvande og konvertere dem til bæredygtige fødevarer og organiske gødningsprodukter, ved hjælp af nye teknologier inden for fødevare-, gødnings- og foderproduktion.

Overskuddet af næringsstoffer er i høj grad forårsaget af landbrugssektorens intensiverede produktionsmetoder, og derfor må der tages nye metoder i brug, der kan forskyde denne ubalance, da landbruget som erhverv ikke forventes at omstille sig til bæredygtig produktion på den korte bane.

Fra problemer i havet til nyttige produkter i fødevareproduktionen

Formålet med projektet er at anvende nye teknologier inden for fødevare-, gødnings- og foderproduktioner til at udnytte overskuddet af næringsstoffer i vores farvande til at fremstille nye produkter. 

Værdisidestrømene udnyttes til produktion af tang i fødevarekvalitet, opdræt af laks, fremstilling af tangbaserede biostimulanter og gødning fra soldaterfluelarver. 

Projektet er et værdikædesamarbejde, hvor de innovative teknologiske løsninger vil blive udviklet i et samarbejde mellem aktører på tværs af værdikæden og DTU Aqua, som inddrages i den videnskabelige del af udviklingsprocessen for at sikre kvaliteten af udviklingsarbejdet. 

 

Flere værdikædesamarbejder i Closing Loops

Projekttitel

CØ 57 - Konvertering af næringsstoffer i de danske farvende til fødevarer og organiske produkter 

 

Finansieret af

Værdikædesamarbejdet er igangsat af Closing Loops og er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Deltagere i projektet

  • Aurelis A/S (projektejer)
  • NordInvent ApS
  • Business Lolland-Falster
  • Enorm Biofactory ApS
  • DTU Aqua ​
Conny Hanghøj

Conny Hanghøj

Senior Innovation Manager
Closing Loops

Sammen om cirkulære løsninger

Closing Loops er et tæt fællesskab for små og mellemstore danske virksomheder, som sammen med dygtige eksperter finder konkrete cirkulære løsninger i værdikæderne.

Closing Loops medfinansieres af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Operatørerne bag er Food & Bio Cluster Denmark, Teknologisk Institut, Lifestyle & Design Cluster, WE BUILD DENMARK, Clean, Erhvervshus Sjælland, Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Midtjylland, Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Sydjylland.