Fokusanalyse

Introduction to Production and Use of Biochar 2022

Denne rapport giver en bred introduktion til centrale aspekter af dette omfattende emne samt en status over produktion og anvendelse af biokul i Danmark nu og i den nærmeste fremtid.

I denne fokusanalyse får du en grundig introduktion til biokul og en beskrivelse af udviklingspotentialerne.

Det er nemlig forventingen, at pyrolyse at bidrage med mere end en fjerdedel af landbrugets samlede reduktionsmål i 2030.

 

Rapporten indeholder:

  • beskrivelse af selve pyrolyseteknologien og en karakteristik af biokullet, som er et af de resulterende produkter efter pyrolyseprocessen.
  • en gennemgang af forskellige anvendelsesmuligheder for biokul
  • beskrivelse af mulige fordele ved at bruge biokul på landbrugsjord og i gartnerier.
  • overblik over forskellige danske leverandører af pyrolyseteknologi
  • status på igangværende forskningsaktiviteter.
  • analyse af risici og barrierer for udbredelse af pyrolyse og anvendelse af biokul.  

Formålet med rapporten er at forbedre grundlaget for den videre udvikling af pyrolyseteknologien og for optimal anvendelse af biokul, således at potentialet kan indfries.

Rapporten er udgivet på engelsk

Rapporten er udarbejdet i 2022 som del af projektet Innovationskraft med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Knud Tybirk

Knud Tybirk

Senior Innovation Manager

Dansk Pyrolyse- og Biokulsnetværk

Pyrolyse og biokul er en vigtig nøgle til at nå klimamålsætningerne. Derfor har vi oprettet et nyt nationalt netværk til at sikre videndeling for at understøtte udviklingen - både nationalt og internationalt.

Læs mere om netværket
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.