Publikation

International synliggørelse af danske kompetencer inden for anvendelse af halm til energi

Food & Bio Cluster Denmark har i samarbejde med Teknologisk Institut og Centre for Research and Technology Hellas udarbejdet publikationen “Straw to Energy – Technologies, policy and innovation in Denmark” – en publikation om Danmarks kompetencer inden for anvendelse af halm til energiformål.

“Straw to Energy – Technologies, policy and innovation in Denmark” er lavet i regi af EU-projektet AgroBioHeat, der arbejder for øget anvendelse af restprodukter fra landbrug til lokal energiproduktion som en del af omstillingen væk fra fossile brændsler.

Halm er et CO2-neutralt brændsel forstået på den måde, at afbrænding ikke udleder mere CO2 til atmosfæren, end planten har absorberet under sin vækst. Dette gør halm til et mere klimavenligt alternativ end olie, naturgas eller kul, som stadig anvendes mange steder til opvarmning af bygninger, stalde, drivhuse eller til fjernvarme eller elektricitetsproduktion, hvis det bruges lokalt.  

Danmark som foregangsland

Danmark har anvendt halm til energiproduktion i mere end 40 år, og vores teknologi og know-how er den bedste i verden på området. Mange andre europæiske lande har kornproduktion og dermed potentiale for at udnytte halmen, men halm er et vanskeligt brændsel, og folk mangler i mange tilfælde viden om teknologier, logistik, opbevaring, etc. Idéen bag publikationen er derfor at give forståelse af, hvordan vi gør i Danmark, så man kan replicere det andre steder. 

Ud over beskrivelserne af forskellige teknologier er der også fokus på de politisk bestemte rammebetingelser i Danmark, der over tid har været afgørende for udviklingen. Derudover er der inkluderet beskrivelser af en række andre teknologier til anvendelse af halm end afbrænding – bl.a. i biogasanlæg – samt et kapitel om kulstofindholdet i jorden, når halmen fjernes.

Endelig indeholder publikationen en lang liste over virksomheder, der arbejder med halm på forskellige måder og kan være leverandører til nye halmværdikæder i udlandet. Langt størstedelen af virksomhederne, der fremgår i publikationen, er danske, og den kan således anvendes i eksportøjemed af danske organisationer og virksomheder kvit og frit.

Den findes på følgende sprog:

Vil du vide mere?

Louise Krogh Johnson

Business Development Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.