Rapport

Rapport om bjærgning og håndtering af halm

Teknologisk Institut demonstrerer rationel bjærgning og håndtering af halm og efterafgrøder til biogasproduktion.

Projektets formål var at demonstrere rationel bjærgning og håndtering af halm og efterafgrøder til biogasproduktion. Med maskinel med høj kapacitet (butterflyskårlægger fra Kverneland) demonstreres bjærgning, håndtering og anvendelse med lave omkostninger og lavt energiforbrug. Det demonstreres endvidere, hvordan der kan opnås en ensileringseffekt, der letter den videre håndtering af materialet i biogas anlægget. Desuden blev det undersøgt, om der kan opnås en lignende synergieffekt på gasudbyttet fra halmdelen, som tidligere er fundet ved udrådning af ensilage af roetop og halm.

Med de anvendte forudsætninger viste det sig, at det er en god forretning af anvende halm og efterafgrøder til biogasproduktion under forudsætning af, at halmen som alternativ ville blive snittet og efterladt på marken. Et overraskende resultat af undersøgelserne var, at baller, der blot er overdækket med plastic, ensilerer fint, og at gaspotentialet herfra kan måle sig med den ensilage, som opbevares i stakke ved anlægget.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af:

Teknologisk Institut
AgroTech
www.teknologisk.dk

I samarbejde med Kverneland Group og Viftrup Biogasanlæg

Forfatter: Kurt Hjort Gregersen (TI)
December 2020

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.