Rapport

BiomassProtein Green Lab Skive

Markedet for planteproteiner til fødevarer forventes at stige eksplosivt i de kommende år. Denne rapport belyser de produktionstekniske forhold, der er involveret i at etablere et planteproteinanlæg.

Projektet skulle belyse og afdække alle produktionstekniske forhold, der er involveret i at etablere et planteproteinanlæg. Forhold startende fra modtagelse, vask af biomassen, presning, udvinding af protein, tørring, lagring og opbevaring samt spildevandshåndtering. Et væsentligt element har været at organisere og dokumentere de produktionstekniske forhold.

Projektet udmærkede sig ved at være baseret på stærke lokale interesse fra leverandørbasen som første led i værdikæden og muligheden for en håndtering af restprodukterne lokalt i et biogasanlæg, så der skabes merværdi i hele værdikæden, og konkret efterspørgsel fra eksisterende foderstofproducenter.

De gennemførte undersøgelser og beregninger har vist, at økonomien i et anlæg vil være udfordret, hvorfor BiomassProtein har valgt at fokusere på flere produktionsafprøvninger, hvor der sideløbende med foderprotein skal produceres fødevareprotein. Markedet for planteproteiner til fødevarer forventes at stige eksplosivt i de kommende år og afhængig af funktionalitet, kan der opnås markant højere priser end for foderprotein.

Rapporten beskriver det indledende arbejde med design og dimensionering af fabrikken sammen med de undersøgelser, vurderinger og overvejelser, som er gjort igennem projektperioden.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af:

BiomassProtein, Green Lab Skive, Aktive Energi Anlæg A/S, International Starch Institut, Greentic Energy ApS, KJN Maskinrådgivning og Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab.

Forfatter: Mette Lübeck (AAU, BiomassProtein)

Maj 2020

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.