Rapport

KLID-raffinering

Test af potentialerne for bioraffinering af restfraktionen klid fra mølning af alm. hvede, ølandshvede og spelt hos Samsø Mel.

Omtrent 15% af det brødkorn, der males, bliver aldrig til mel - nemlig de indre skaldele, der sigtes fra som klid. I Danmark alene udgør det ca. 40.000 tons om året. Hvedeklid anvendes som et lavværdi-produkt primært som tilsætning til foder samt i mindre udstrækning i fødevarer. Kliddet er imidlertid rigt på bl.a. protein og kostfibre. Som klid, der forefindes i form af et groft fiber-restprodukt, udgør det dog ikke et interessant produkt til brug i fødevarer, og det opnår derfor kun en beskeden værdi. Værdien kan øges ved at bioraffinere kliddet - altså skille materialet ad i dets bestanddele, så der skabes forskellige fraktioner med øget indhold af bestemte komponenter fra kliddet.

Indledende analyser af forskellige typer hvedeklid fra Samsø Mel bekræftede både relativt høje koncentrationer af protein, og bl.a. også forekomst af kostfiberen arabinoxylan (AX), som har interessante sundhedsfremmende egenskaber.

En proces til bioraffinering af alm. hvedeklid blev designet. Gennem bl.a. enzymatisk hydrolyse, centrifugering og ultrafiltrering var målet at skabe et produkt med et højt indhold af både protein og AX, som vi vælger at kalde ”PAX”. PAX vil være kommercielt interessant på markedet for proteinkoncentrater i kraft af den sundhedsfremmende effekt. Med afsæt i sammensætning samt funktionelle egenskaber af PAX blev en foreløbig beregning af forretningspotentialet udarbejdet. Denne indikerer, at der med PAX produktet kan etableres en ganske fornuftig forretning.

Det blev desuden testet om den nuværende sigteproces hos Samsø Mel kunne optimeres for at øge udbyttet af mel. Det viste sig muligt ved simple tiltag at optimere sigtningen, således at 23% af klid-massen bliver til mel, hvormed den årlige melproduktion kan øges med omkring 3 tons. Denne optimering er efterfølgende blevet implementeret hos Samsø Mel.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af:
Teknologisk Institut
Træ og Biomaterialer
www.teknologisk.dk

I samarbejde med Minor Change Group og Samsø Mel
Forfatter: Nikolaj From (TI) og Niels Mikkelsen (Minor Change Group)

Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.