Rapport

Alger til kvægfoder

Hvordan kan makroalger i kvægfoder reducere udledningen af metan fra kvægbesætninger? Læs mere om det i denne rapport fra Teknologisk Institut.

Den enteriske metanproduktion fra drøvtyggere udgør ca. 40% af den samlede GHG-udledning fra husdyrproduktionen, og der er derfor et stort potentiale for at opfylde en del af EU-målsætningen gennem en indsats mod denne udledning. Samtidigt repræsenterer den enteriske metanproduktion hos drøvtyg-gere et energitab, og indsatsen vil derfor også forbedre den overordnede foderudnyttelse.

Dette forprojekt har undersøge muligheden for at producere og anvende additiver fra makroalger i kvægfoder med det formål at reducere udledningen af metan fra kvægbesætninger samt forbedre udbytte og kvalitet af produkter fra mælkekvæg i form af øget indhold af omega3 og antioxidanter.

Teknologisk Institut har gennemgået danske og udenlandske aktører og interessenter inden for forskellige delområder med relation til projektet. Virksomheder og institutioner er kortlagt inden for delområderne:

  • Dyrkning/produktion og håndtering af makroalger
  • Raffinering og processering af alger
  • Færdigprodukter, foder, fødevarer
  • Animalsk produktion, dyrevelfærd
  • Human velfærd
  • Sustainability

Projektets primære output er nye foderprodukter, der indeholder formalede makroalger eller ekstraherede/raffinerede indholdsstoffer fra disse. Producenter af makro alger får derigennem et helt nyt marked for makroalger og raffinerede produkter herfra. Forarbejdet i projektet har dannet baggrund for en større EU ansøgning.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af:

Teknologisk Institut

Bioressourcer og Bioraffinering

www.teknologisk.dk

Forfatter: Jørgen Hinge (TI), Anne Belinda Bjerre (TI)

Følgende virksomheder har bidraget med værdifuldt input: One2Feed, FermentationExperts, Dansk Tang og Hjarnø Havdambrug.

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.