Rapport

Perspektiver for mikroalger som en lokal og bæredygtig proteinkilde

I en ny rapport, der er udarbejdet for Food & Bio Cluster Denmark, har Teknologisk Institut beskrevet status og perspektiver for mikroalgeproduktionen i Danmark.

Mikroalger er en stor og alsidig gruppe af encellede organismer, hvoraf mange af arterne kan præstere meget høje vækstrater. Mikroalger er karakteriseret ved et højt proteinindhold, og de kan produceres ved brug af næringsstoffer og CO2 fra industrielle sidestrømme. Dermed bidrager mikroalgeproduktionen både til recirkulering af næringsstoffer og til reduktion af drivhusgasudledningen.


Alt dette gør mikroalger interessant som en lokal og bæredygtig proteinkilde til både foder og fødevarer. Hertil kommer, at der fra nogle af mikroalgerne kan udvindes højværdikomponenter i form af naturlige farvestoffer og kosttilskud, f.eks. Omega-3 fedtsyrer.

I en ny rapport, der er udarbejdet for Food & Bio Cluster Denmark, har Teknologisk Institut beskrevet status og perspektiver for mikroalgeproduktionen i Danmark.


Der findes i dag kun ganske få kommercielt aktive mikroalgeproducenter i Danmark, og det er overvejende små og nye virksomheder. Men godt hjulpet af behovet for klimavenlige fødevarer vurderes der at være et stort potentiale for, at mikroalgeproduktionen over de kommende år kan vokse betydeligt både målt i producerede mængder og i antallet af kommercielle aktører. 


Således pågår der også en lang række forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for teknologier og metoder til effektiv produktion og forarbejdning af mikroalger til foder- og fødevareprotein og til forskellige højværdiprodukter. To eksempler på igangværende udviklingsprojekter er ReMAPP, som er støttet af Innovationsfonden og GUDP-projektet ProLocAl. 


Rapporten er udarbejdet som del af projektet Innovationskraft med støtte fra Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen.  

Vil du vide mere?

Kersti Haugan

Kersti Haugan

Senior Business Development Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.