Projekter

Vi deltager i danske og internationale projekter og skaber innovative løsninger i hele værdikæden

Her kan du se, hvilke danske og internationale projekter og samarbejder, vi som klynge deltager i - og hvordan du kan komme med.

I klyngen driver og deltager vi i en bred vifte af danske og internationale projekter for at fremme innovationen, samarbejdet og den bæredygtige udvikling inden for fødevare- og bioressourcesektoren i Danmark.

Det gør vi for at være med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, fremme den teknologiske udvikling og drive en bæredygtig vækst i hele branchen.

Projekterne kan fx omfatte forskning, udvikling, netværksaktiviteter, videnudveksling og markedsfremme.

Her kan du gå på opdagelse i vores projektportefølje og i de innovations- og videnssamarbejder, vi driver gennem klyngeprogrammet Innovationskraft.

Innovations- og videnssamarbejder

Seneste innovationskraftsamarbejder

Mere om Innovationskraft

Gennem klyngeprogrammet Innovationskraft er vi med til at styrke innovationskraften i danske virksomheder via samarbejde og videndeling mellem virksomheder, vidensinstitutioner og andre relevante aktører.

Innovationskraft finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Projektportefølje

Seneste projekter

Om projektporteføljen

Som klynge deltager vi hele tiden i forskellige danske og internationale projekter, som bidrager til at skabe nye samarbejder og innovative løsninger inden for fødevarer, bioressourcer, grøn omstilling, tech og digitalisering, iværksætteri mm. 

Har du en god idé?

Søg midler

Innovation kræver ressourcer, og vi har samlet de aktuelle muligheder, du har for at søge midler gennem klyngen og de programmer og projekter, vi deltager i.

Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships

Skal du (også) være med?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper virksomheder med at accelerere innovation og bæredygtig udvikling.

Det gør vi gennem inspiration, netværk, samarbejder og forretningsudvikling i partnerskab med fx vidensinstitutioner, investorer og offentlige myndigheder.

I dag er flere end 400 virksomheder og organisationer en del af fællesskabet. Vil du vide mere om samarbejdsmulighederne og fordelene for dig?