Fokusundersøgelse

Værdiskabelse med data i et værdikædeperspektiv

Denne fokusundersøgelse undersøger potentialet for værdiskabelse gennem datadeling i fødevareværdikæden. Rapporten fokuserer på, hvordan aktører i alle led af kæden i stigende grad bliver datadrevne som følge af myndighedskrav, produktivitetsbehov og bæredygtighedsmål.

I undersøgelsen adresseres mulighederne og barriererne for brug af data til at optimere produktionsprocesser, reducere madspild og CO2-udledning, samt imødekomme krav fra forbrugere og myndigheder.

Undersøgelsen anvender en kombination af desk research og kvalitative interviews med nøgleaktører i værdikæden, herunder producenter, distributører og detailhandlere.

Målet er at klarlægge de økonomiske og bæredygtighedsmæssige gevinster ved datadeling, identificere de største barrierer, og formulere anbefalinger til fremtidige tiltag og projekter.

Indhold

  • Indledning
  • Metode
  • Værdikæderne: nuværende tilstand og drivkræfter for datadeling
  • Vindertræk: Hvad kendetegner værdikæder med høj grad af datadeling
  • Aktuelle udfordringer og barrierer for datadeling
  • Branchens idéer om potentialer 
  • Forudsætninger for effekt

Udgivelsen er lavet i samarbejde med Alexandra Instituttet og publiceres med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Union.

Turid Fennefoss Nielsen

Turid Fennefoss Nielsen

Head of Communication

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med aktuel viden og tilbud fra klyngen.

Tilmeld nyhedsbrev
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark