Rapport

Power-to-X - Technology overview, possibilities and challenges

Aalborg Universitet har udarbejdet en rapport der giver indsigt i forskellige power-to-X (PtX) teknologier og deres anvendelser. Rapporten udforsker mulighederne, men også de eksisterende eller potentielle fremtidige udfordringer der er i forbindelse med udbredelsen af teknologien.

PtX- teknologier forventes at spille en vigtig rolle i den danske strategi for at nå målene for nedbringelse af CO2 emissioner.

PtX er afgørende for at dekarbonisere de sektorer i økonomien, der er svære at direkte elektrificere, og som pt. er afhængige af fossile brændstoffer.

Derudover er muligheden for point source carbon capture (PSC) af CO2 fra industrielle processer attraktivt på grund af høj koncentration af CO2. Men for langsigtet indvirkning på den grønne omstilling bør bæredygtige CO2-kilder, såsom fra direkte luftopsamling (DAC) og fra biomassebaserede processer, foretrækkes. Synergi til biogasproduktionen er derfor et vigtigt aspekt i forhold til planlægningen af PtX-anlæg.

Danske virksomheder er med

Flere danske virksomheder er involveret i udvikling af PtX- teknologier, hvilket betyder, at Danmark har en mulighed for at blive eksportør af PtX-løsninger. På nuværende tidspunkt er der mere end 40 PtX-projekter, og planer om installation af 4 GW elektrolysekapacitet i 2026 i Danmark, hvilket er væsentligt foran 2030-målene.

Regeringens understøttelse er imidlertid nødvendige i de tidlige stadier af PtX-udviklingen, da prisen på PtX-produkter stadig er relativt høj sammenlignet med fossilbaserede alternativer.

Undgå konkurrence med lokale ressourcer

Det er dog vigtigt at pointere, at hvis PtX skal lykkes globalt, er det afgørende, at nye PtX-anlæg ikke konkurrerer med lokale ressourcer, såsom drikkevandsforsyning og brug af landbrugsjord ikke forårsager tab af biodiversitet.

Rapporten er udgivet på engelsk.

Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.