Netværk: Dansk Pyrolyse- og Biokulsnetværk

Pyrolyse og biokul er en vigtig nøgle til at nå klimamålsætningerne

Lige nu forskes og investeres der massivt i pyrolyse og biokul. For potentialet er stort, og målsætningerne ambitiøse.

Derfor har vi oprettet et nyt nationalt netværk til at sikre videndeling for at understøtte udviklingen - både nationalt og internationalt.

Et netværk for dig, der vil vide mere om pyrolyse og biokul

Ifølge Landbrugsaftalen fra 2021 skal landbruget reducere klimagasudslippet med 55-65 % inden 2030. 

Staten har derfor sat store puljer i spil for at opnå en indlejring af CO2 i landbrugsjorden, og målætningen er en reduktion på hele 2 millioner ton CO2-ækvivalenter.

Hvem kan deltage i netværket?

Netværket er i høj grad relevant for teknologivirksomheder, myndigheder, NGOere, forskere, SEGES og landbrugets rådgivere. Det er eksempelvis aktører inden for:

  • Pyrolyseanlæg
  • Udbringning af biokul
  • Videninstitutioner 

Netværket er for medlemmer i Food & Bio Cluster Denmark.

3 gode grunde til at være en del af netværket

1.

Adgang til den nyeste viden og videndeling med andre nøgleaktører på området for pyrolyse og biokul.

2.

Mulighed for at deltage i virksomhedsbesøg og inspirationsture.

3.

​En plads til at være med til at påvirke netværkets retning og fokus.

Det praktiske

Hvordan bliver jeg en del af netværket?

Du tilmelder dig ved at sende en mail til netværksansvarlig Knud Tybirk.

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket mødes i udgangspunkt 3-4 gange om året på forskellige lokationer rundt omkring i Danmark (evt. også online).

Møder holdes i udgangspunktet på dansk.

Virksomhedsbesøg hos Aquagreen Pyrolyse (1. marts 2023) - afholdt

Pyrolyse og biokul - studietur til Sverige (26. okt. 2022) - afholdt

Nye datoer følger - se Event-kalenderen

 

 

 

Hvad koster det?

Deltagelse er gratis for medlemmer af Food & Bio Cluster Denmark.

Mere om netværket

Biokul spiller en afgørende rolle i Landbrugsaftalen

Dansk Pyrolyse- og Biokulsnetværk er oprettet efter seminarer og roundtables i samarbejde med mange aktører, der har vist stor interesse for området.

Der har med landbrugsaftalen fra 2021, hvor biokul spiller en afgørende rolle, været kraftigt stigende interesse fra forskning og virksomheder. 

Global interesse

Globalt er interessen også klart stigende, og der eksisterer i forvejen både et nordisk og et europæisk netværk på området.

Reguleringen på området er under udvikling. Dog er fokus i Danmark anderledes end i de fleste andre lande, fordi vi koncentrerer indsatsen om at anvende restfibre efter de store biogasanlæg samt slam fra rensningsanlæg som input til pyrolysen.

Intentionen er at lave biokul, der kan lagres i landbrugsjord, og landmanden kan - muligvis  - sælge CO2-kreditter for den ’service’.

En forventet kommende CO2-afgift på erhvervet kan også få afgørende betydning for markedet og prisdannelsen for biokul og CO2-kvoterne.

Strategisk fokus og samarbejde

Netværket kobler sig strategisk til Food & Bio Cluster Denmarks pejlemærker om bæredygtig og grøn omstilling mod klimaneutralitet, og vi arbejder tæt sammen med både Energy Cluster og Clean på området.

Se video:

Verdens første integrerede damptørrings- og pyrolyseanlæg

I marts 2023 var Food & Bio Cluster Denmarks Pyrolyse- og Biokulsnetværk på besøg hos Aquagreen for at sætte spot på fremtidens teknologier, der kan hjælpe os i mål med klimamålene.

Her fortæller CEO Henning Schmidt-Petersen fra AquaGreen mere om deres anlæg, der er verdens første integrerede damptørrings- og pyrolyseanlæg.

Venligst accepter marketing-cookies for at se denne video

Hvem er med i netværket?

Her kan du se eksempler på nogle af de virksomheder, du har mulighed for at møde i netværket.

Netværk

Se hvilke andre netværksgrupper, du også kan deltage i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.