Rapport

Biobaserede vækstsubstrater til planteproduktion

Stigende opmærksomhed på større bæredygtighed i fødevareproduktionen har medført et ønske om mere miljøvenlige vækstsubstrater.

Stigende opmærksomhed på større bæredygtighed i fødevareproduktionen har medført et ønske om mere miljøvenlige og fornybare komponenter til vækstsubstrater som alternativ til tørv, bl.a. for at mindske den negative klimaeffekt der opstår, når stabilt indlejret kulstof fra tørv frigives ved nedbrydning.

Analyse og dokumentation af, hvilke biomasser der er er egnede som hel eller delvis erstatning for spagnum i vækstmedier skal afdække hvilke biomasse-ressourcer, der er relevante, både i forhold til kvalitet, tilgængelighed og pris. Krav til kvaliteten af de færdige produkter med hensyn til fysiske, kemiske og biologiske egenskaber skal belyses. Endvidere må der være tale om biomasser, der er tilgængelige i stort volumen, og prisen for at indkøbe og processere råvarerne skal være konkurrencedygtig i forhold til spagnum.

Med udgangspunkt i screeningen af relevante biomasser og beskrivelsen af relevante metoder til processering, skal der udpeges de mest lovende kombinationer af biomassetype, processering og blandingsforhold.

Et af hovedformålene med forprojektet har været at tilvejebringe data-grundlag for udarbejdelse af en større projektansøgning om emnet. En sådan er blevet udarbejdet og indsendt til GUDP-programmet den 6. september 2018.
Forprojektet er gennemført i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Aarhus Universitet, og følgende virksomheder har bidraget med værdifuldt input: Pindstrup Mosebrug A/S, Advanced Substrate Technologies, GreenF, Ny Vraa Bioenergi og Ellepot.

Alle de nævnte udviklingsbehov er adresseret i GUDP-udviklingsprojektet.

Udarbejdet for Region Midt af:

Teknologisk Institut

Bioressourcer og Bioraffinering

www.teknologisk.dk

Aarhus Universitet

Institut for Fødevarer – Planter, Fødevarer og Klima

Forprojektet er støttet af Region Midts Udviklingsprogram for Bioøkonomi, September 2018

Forfatter: Søren Ugilt Larsen (TI), Jørgen Hinge (TI), Karen Koefoed Petersen (AU)

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.