Fokusanalyse

Det store C: Dansen om det biogene kulstof

I takt med at vi skal bremse brugen af fossilt kulstof, er eksperter enige om, at der i nær fremtid bliver mangel på det biogene kulstof, som skal dække de mange behov, vores samfund har for fx fødevarer, medicin og andre formål. I denne publikation skitseres kompleksiteten og de dilemmaer, vi står over for.

Kulstof er afgørende for al liv på jorden og indgår, når vi producerer fødevarer, energi, medicin, foder, byggematerialer og meget andet.

Men i takt med at vi skal bremse brugen af fossilt kulstof, vil der opstå en mangel på det biogene kulstof, vi har brug for som samfund.

Det er et yderst kompliceret regnestykke, som gør den nødvendige politiske prioritering kompleks og dilemmafyldt.

Denne publikation er derfor målrettet virksomheder, politikere og andre aktører, der har en vis indsigt i fagområdet, og som har en faglig, politisk eller kommerciel interesse i området.

Ved at skitsere kompleksiteten og de mange dilemmaer, vi som samfund står over for, kan publikationen give politikere, embedsværket, forskere, virksomheder, kommuner og andre nøgleinstanser en baggrundsviden, der kan være nyttig for at træffe vigtige beslutninger om prioriteringen og anvendelsen af det biogene kulstof.

Indhold

  • Biogent kulstof bliver en mangelvare
  • Hvad er biogent kulstof?
  • Takt og tempo i dansen om det biogene kulstof
  • Hvordan får vi enderne til at nå sammen?
  • Fremtiden er cirkulær
  • Cirkulær kulstoføkonomi
  • Mere viden

Udgivelsen bygger på og sammenfatter resultater fra aktuelle akademiske analyser og udgives med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Den Europæiske Union og GoGrass.

go-grass_h
Knud Tybirk

Knud Tybirk

Senior Innovation Manager

Dansk Pyrolyse- og Biokulsnetværk

Potentialet er stort, og målsætningerne ambitiøse. Derfor har vi oprettet et nyt nationalt netværk til at sikre videndeling for at understøtte udviklingen - både nationalt og internationalt.

Læs mere
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark