Rapport

Demonstration af fremtidens biogasanlæg

Ny rapport demonstrerer en effektiv og billig forbehandlingsmetode til halm og græs, inden det anvendes i biogasproduktion.

Formålet med projektet var at demonstrere en effektiv og billig forbehandlingsmetode til halm og græs inden dette anvendes i biogasproduktion. Behandlingen skal nedsætte den nødvendige opholdstid i biogasanlægget og forøge gasudbyttet af de anvendte biomasser.

Med den korrekte fremgangsmåde kan metoden anvendes til forbehandling af hvede-, byg-, frøgræs- og raps-halm, enggræs med b.la. lysesiv, samt heste-dybstrøelse. Forbehandling af disse typer biomasse er alle eftervist i mindre skala. Derved kan flere typer biomasse på sigt komme i spil til biogas. Som en del af forsøgene er metoden anvendt på heste-dybstrøelse og dette har vist, at biomassen afgasses betydelig hurtigere end ellers.

Der blev taget prøver fra den første biomasse, der blev forbehandlet i fuldskala, og denne blev undersøgt ved Aarhus Universitet, Foulum. Gasudbyttet fra den forbehandlede biomasse var fornuftigt med et metan-udbytte omkring 200 L/kg VS. Forsøgene blev kørt på topballer og vådt halm fra høsten 2018. Kvaliteten af forbehandlingen har ikke været mulig at bestemme ud fra resultaterne i det forventede omfang. Forbehandlingsmaskinen og metoden er under patentering i 2020.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af: Kriska BioTech ApS var projektholder, og projektet blev gennemført i samarbejde med Brødrene Thorsen Biogas I/S på Djursland samt AU Foulum.

Forfatter: Karsten Kristoffersen (Kriska), Peter Fritzen (Kriska)
December 2020

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.