Rapport

Fra græsmarkafgrøder til foderprotein...

Kan man fremstille foderprotein udvundet af græsmarkafgrøder? I denne rapport kan du læse mere om udviklingen af konceptet.

Formålet med denne rapport var at udvikle et koncept for fremstilling af foderprotein udvundet af græsmarksafgrøder. Det samlede koncept til behandling af frisk græs til leverance af foderprotein og udnyttelse af alle sidestrømme i samarbejde med eksisterende biogasanlæg. Konceptet blev videreudviklet, således produktionsfaciliteter og produktion af græsprotein kunne etableres, da konceptet var færdigudviklet.

Prototypeanlægget blev det første af sin art i Danmark og vil sikre en ny produktionslinje for lokalt produceret og bæredygtigt proteinfoder til erstatning for importeret proteinfoder. Der vil i første omgang blive satset på til det økologiske marked, hvor forretningsmulighederne er bedst. Ved udviklingen af konceptet er der skabt synergi mellem udnyttelsen af forskellige biomasser. Faciliteterne kan periodevis anvendes til marinesubstrater og periodevis til grønne agrobaserede biomaser, hvorved udnyttelsen af faciliteterne kan optimeres på årsbasis.

Innovationssamarbejdet blev fulgt op med en ansøgning til GUDP om støtte til etablering af et fuldskala anlæg. Det lykkedes, og i september 2020 blev et fuldskalaanlæg baseret på konceptet etableret og idriftsat på Ausumgaard.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af:
R&D Engineering A/S, Runi A/S, SiccaDania A/S, Danish Marine Protein ApS, Biotest ApS, Skive Biogas, Vestjyllands Andel A.M.B.A., Aarhus Universitet Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Husdyrvidenskab.

Forfatter: Daniel Schou Jensen (R&D Engineering)

Juli 2019

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.