Refleksionspapir

Mulige bidrag til omstilling til et mere plantebaseret fødevaresystem

Dette dokument er et refleksionspapir over nogle af de muligheder, hvor viden fra de samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskaber (SSH) kan bidrage til at fremme den grønne omstilling til et mere plantebaseret fødevaresystem.

Refleksionspapiret baserer sig på de diskussioner og præsentationer, der har fundet sted i regi af Københavns Universitets Green Solution Centres samarbejde med Food and Bio Cluster Denmark, hvor fokus har været at afsøge omstillingsprocesser til et mere plantebaseret fødevaresystem.

Formålet med papiret er at stimulere diskussion og invitere til tværfaglig dialog, samarbejde og udforskning.   

De samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskaber udgøres af de videnskabelige miljøer knyttet til statskundskab, samfundsfag, økonomi, sociologi, antropologi, psykologi, jura, folkesundhedsvidenskab og de mange kultur-, religions-, sprog- og historieorienterede fag på Humaniora på Københavns Universitet (herefter omtalt som SSH). 

Refleksionspapiret indeholder

Dokumentet introducerer først nogle opmærksomheder knyttet til grøn omstilling generelt og overgangen til et mere plantebaseret fødevaresystem specifikt. Derefter præsenteres fem SSH problemkomplekser, som er centrale at adressere, hvis fødevaresystemets omstilling skal fremmes og forankres i samfundet:

  • Omstillingsorganisering 
  • Værdier og marked 
  • Forbrug og borgerinddragelse 
  • Styring, regulering og forvaltning 
  • Teknologisk og infrastrukturel innovation
Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.