Rapport

Fødevareingredienser fra grøn biomasse

Kan fødevarer indeholde græsprotein? En række virksomheder har i samarbejde med AU og DTU undersøgt muligheden.

Konceptet i projekt var at udvikle en række forskelligartede fødevareprodukter, der alle indeholder græsprotein. De involverede virksomheder ønskede alle at styrke deres position på markedet for nye funktionelle fødevareprodukter. Fødevarer med græsprotein er endnu begrænset på markedet og vil derfor kunne sætte virksomhederne i en unik position. I projektet blev der lavet kosttilskud, færdige produkter så som proteindrikke, barer, samt veganer-postejer, -pølser og -færdigretter.

Det team, der gennemførte projektet, sidder med nøglekompetencer i:

  • Foder- og fødevareaspektet i bioraffineringsprocessen
  • Fødevareaspektet i bioraffineringsprocessen
  • Kompaktfiltrering til oprensning af proteinkoncentrater
  • Tørringsteknologi
  • Produktudvikling i et Gourmetsegment
  • Produktudvikling med fokus på økologi, bæredygtighed og clean label
  • Produktudvikling af nye funktionelle fødevarer og kosttilskud
  • Produktudvikling af drikke og snackprodukter

I projektet blev en lang række aspekter vedrørende produktion og anvendelsen af lucerneprotein i fødevarer undersøgt. Overordnet set kan det konkluderes, at det er muligt at producere lucerneprotein til anvendelse i fødevarer, og proteinet kan inkluderes i fødevareprodukter, men også at proteinet har en kraftig farve, smag og duft, der skal tages højde for når lucerneproteinet anvendes i fødevarer.

Det konkluderes, at antioxidanter ikke har en stor effekt på proteinkvalitet, men derimod at fældningsmetode og tørringsmetode har høj indvirkning på proteinkvalitet målt på fordøjelighed. Ligeledes konkluderes det, at proteinudbytte kan øges ved anvendelse af genpresning af pressepulp, og at en filterpresse kan anvendes til at presse lucerneplantemateriale. Desuden kunne proteinet tørres i en nyudviklet vakuum-tørrer, men udstyret skal optimeres for at kunne tørre lucerneproteinet tilfredsstillende. Lucerneproteinet blev testet i en række forskellige fødevareprodukter og lucerneproteinet kan bruges som erstatning for andre proteinkilder. Dog er man nødt til at tage højde for en kraftig grøn farve, smag og duft fra lucerneproteinet, og det kan blive nødvendigt at yderligere oprense lucerneproteinet for at komme af med farve, smag og duft, inden brugen af lucerneprotein kan vinde indpas hos fødevareindustrien.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af: Linus Pro ApS, Dacofi ApS, Dryingmate ApS, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet Food og ANIS.

Forfatter: AU og DTU
Oktober 2020

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.