Rapport

Inspiration Catalogue of salt-tolerant plants

I fem år har partnere i projektet SalFar arbejdet for at fremme ressourceeffektivitet af landbrugsjord i kystområder, der længe har været påvirkede af klimaforandringer. I dette inspirationskatalog får du et samlet overblik over den viden som SalFar-projektet har gjort sig, samt inspiration og ressourcer til handling.

Vandstanden stiger og det påvirker jordkvaliteten ved at forøge saltvands-indtrængen og begrænse tilgængeligheden af rent ferskvand. De forskellige aktører har hver samlet information og viden om salttolerante afgrøder, bl.a. hvordan saltpåvirkede jorder kan bruges til bæredygtig fødevareproduktion og udvikling af grøn forretning. Inden for fødevareindustrien er der mange spillere, fra fødevareproducenter, grossister, detailhandlere til kokke og enhver der har interesse for mad, som kan drage fordel af SalFars erfaringer.

Videns- og idékatalog

Derfor har vi lavet et idékatalog om mad- og erhvervsinnovation i en tid med øget saltholdighed, som truer fødevareproduktionen. Kataloget går mere i dybden med klima-relaterede årsager til projektet, ved at give eksempler og forklarer hvorfor det er vigtigt at handle. Formålet er at stille ressourcer til rådighed, stimulere en diskussion og inspirere til handling. Samlet set beskriver kataloget, hvordan de unikke salgsforslag ved salttolerante planter kan identificeres, samt diverse aspekter af forretningsstrategien vedrørende salttolerante produkter. I øvrigt er markedspotentiale et stort emne, som dækker risici og fordele ved at være “first mover”, samt fødevaretrends der hitter på madscenen. Desuden diskuteres marketing, branding elementer og kundetyper.  Et andet interessant aspekt er potentielle sundhedsmæssige fordele ved forbrug af salttolerante planter, der præsenteres med udgangspunkt i videnskabelige artikler. Til sidst beskriver kataloget opskrifter med salttolerante planter samt hvordan disse vokser og hvilken næring de behøver. 

 

Vil du vide mere?

Louise Krogh Johnson

Business Development Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.