Rapport

Halm og sand i biogasanlæg

Demonstration af teknologier til forbehandling af halm og fjernelse af sand.

Formålet med projektet var at demonstrere, hvordan man kan forbehandle halm og indføde det i biogasanlægget, samt hvordan man kan få sand ud af en biogas reaktor under drift.

I samarbejde med Advanced Substrate Technologies, Rybjerg Biogas og Aarhus Universitet Institut for Ingeniørvidenskab. Forbehandling og indfødning af halm blev demonstreret på AU - Foulum Biogas, hvor AS har været hovedleverandør til et projekt leveret af AST. Udtagningen af sand fra en reaktor i drift blev demonstreret på Rybjerg Biogas, hvor AS har installeret en sandvasker. Begge processer er patenteret.

Forbehandlingen består af:

  • Neddeling af halmen i en Seco neddeler.
  • Grinding af halmen i en pillepresse. Halmen opnår en homogen struktur med 1-2 cm lange strå, når halmen har være presset gennem matricen med 8-12 mm huller.
  • N-steaming af halmen – ammoniak damp føres gennem halmen for at nedbryde halmens lignin


Den forbehandlede halm kan afgive gassen væsentligt hurtigere end ubehandlet halm.

Projektet har demonstreret en række lovende teknologier til at optimere og forbedre økonomien for biogasanlæg. Der er gennemført en række undersøgelser af forbehandling af halm og andre tungt omsættelige biomasser. Forbehandlingen er foretaget ved mekanisk neddeling med ”grinder” og ammoniak forbehandling i N-steamer. Endvidere er der udført forsøg med fjernelse af bundfald og sand fra en reaktor i drift og fra kvæggylle, hvor der er brugt sand i sengebåsene.

Grinding har vist positiv effekt på de testede biomasser på 3-13% ved en opholdstid på 90 dage og har samtidig en positiv effekt på hastigheden, hvormed gassen bliver produceret.

Forsøgene med anvendelse af ammoniakberiget damp gav en betydelig effekt på gasudbyttet, og efter udrådningstid på 90 dage var der en positiv effekt på ca. 10%. Det vurderes, at denne effekt kan øges yderligere, hvis ammoniakindholdet i dampen kan øges.

Det har ikke været muligt at demonstrere fjernelse af sand og grus fra reaktoren i drift, da der har vist sig stort set ikke at være sand i den biomasse, der behandles på Rybjerg biogas.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af: Assentoft Silo, Advanced Substrate Technology, Rybjerg Biogas og Aarhus Universitet Institut for Ingeniørvidenskab.

Forfatter: Peter Damgaard Nielsen (Assentoft), Svend Hoff (AST), Henrik B. Møller (AU), Eva Balaguer Moya (AU) og Lu Feng (AU). Juni 2020

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.