Projekt: Plant2Food

Fremtidens plantebaserede fødevarer

Projektet Plant2Food har en vision om at fremskynde udviklingen af plantebaserede fødevarer, til gavn for både planeten og befolkningen.

Visionerne skal realiseres ved at bygge en førende platform for plantebaseret fødevareforskning og innovation i hele værdikæden.

Tværsektorielt samarbejde inden for plante- og fødevarevidenskab

Plant2Food er et internationalt projekt, der involverer både universiteter, virksomheder og partnere fra fødevareindustrien.

Forskere og virksomheder skal sammen udforske komplekse problemstillinger inden for plante- og fødevarevidenskab og dele ny viden på tværs af sektorer – uden at tage patent på resultaterne.

Plantebaserede fødevarer er en afgørende del af den grønne omstilling

Det er nødvendigt at omstille en stor del af vores fødevareproduktion til plantebaserede fødevarer, hvis vi skal udnytte vores landbrugsarealer mest hensigtsmæssigt og samtidig blive i stand til at brødføde en voksende verdensbefolkning.

Derfor er der behov for øget fokus på plantebaserede fødevarer og gøre dem mere attraktive overfor forbrugeren.

For at dette kan lykkes fokuserer Plant2Food på at udvikle plantebaserede fødevarer med nye ernæringsmuligheder, bedre smag og til en pris forbrugerne efterspørger.

Vidensdeling og åbenhed på tværs

For at indfri projektets visioner er der stort fokus på, hvordan universiteter og fødevareindustrien i samarbejde kan udvikle plantebaserede produkter med innovative løsninger.

Her er vidensdeling og åbenhed afgørende faktorer. Ved at dele den erfaring og viden, som Plant2Food samarbejdsprojekterne generer, kan det bidrage til yderligere innovation til gavn for både den akademiske verden, industrien og den generelle befolkning. 

Fakta om projektet

Finansieret af

Plant2Food er sponsoreret af Novo Nordisk Fonden med 200 mio. kr. i 2023-2027.

Periode

1. november 2022 - 1. november 2027

Projekttitel

Plant2Food - An Open Innovation in Science Platform

Plantebaseret udvikling

Del din egene udfordringer eller idéer

Download formularen her og del din udfordring eller idé for at finde partnere til et muligt projektsamarbejde.

Projektets mål

Plant2Foods vision er at fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt, plantebaseret fødevaresystem, som er sundt for både planeten og befolkningen, ved at opbygge et førende knudepunkt for forskning og innovation inden for plantebaserede fødevarer.

Plant2Food-projektet har derfor til formål at bidrage til at fremskynde overgangen til en mere plantebaseret menneskelig kost. Vi ønsker at gøre dette med åbenhed:

  1. Vi finansierer åbne forskningssamarbejder på prækonkurrencestadiet mellem fødevareindustrien og den akademiske verden.
  2. Al viden og alle resultater deles åbent, så alle kan bruge og genbruge dem.
  3. Vi er vært for arrangementer og matchmaking-sessioner for at fremme nye tværsektorielle og tværfaglige samarbejder.

Hvem deltager?

Plant2Food-projektet er et åbent samarbejde mellem :

  • Aarhus Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Københavns Universitet
  • Wageningen University & Research (Holland)
  • Food & Bio Cluster Denmark
  • Interesserede virksomheder fra Danmark og i udlandet. 

 

Plant2Food er sponsoreret af Novo Nordisk Fonden med 200 mio. kr. i 2023-2027.

Plant2Food projektet er et åbent samarbejde mellem universiteterne: Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet, Wageningen University & Research (Holland), Food & Bio Cluster Denmark og alle interesserede virksomheder fra Danmark og i udlandet. 

Lina Nilsson

Lina Nilsson

Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.