Projekt: HØSTTEK

Professionel høstteknologi til lavbundsjorde og udnyttelse af den grønne biomasse til cirkulære produkter

HØSTTEK er et GUDP-støttet projekt med det formål at udvikle en ny driftsgren for landbruget. Midlet er at udvikle en professionel høstmaskine til vandmættede jorde.

Projektet bidrager med løsninger til nogle af de store udfordringer, som landbruget har i forhold til klima, miljø og biodiversitet.

Danmark kan blive førende på høstteknologi til vandmættede jorde.

Det er politisk bestemt, at der skal udtages ca. 200.000 hektar lavbundsjord som en del af landbrugets klimaindsats. Lavbundsjorden skal tages ud af normal landbrugsdrift for at blive en aktiv spiller for landbruget til at reducere klima- og miljøbelastningen fra dansk landbrugsproduktion.

Udtagningen skal også bidrage til at give naturen mere plads i Danmark. Biodiversiteten i Danmark er under et stærkt pres. I forbindelse med udtagningen af lavbundsjord vil der kunne blive et væsentlig bidrag til biodiversitet og naturoplevelser på disse arealer.

De 200.000 ha, som skal lægges om og høstes, vil give 4-8 tons tørstof pr. hektar, så det er vigtigt, at græsset føres væk, så vi undgår klimagasser og dannelse af kulstoffer, kvælstoffer og næringsstoffer. Det høstede græs vil indgå i bæredygtige byggeplader uden formaldehyd og miljøfremmede stoffer.

Biomassen skal høstes ved hjælp af en ny høstmaskine, der er egnet til at færdes på vandmættede jorde. Maskinen udvikles i projektet.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. januar 2021 - 31. december 2024

Projekttitel

Professionel høstteknologi til lavbundsjorde og udnyttelse af den grønne biomasse til cirkulære produkter (HØSTTEK)

Projektets mål

Målet med HØSTTEK er at gøre enggræs til en forretning for landmanden, udvikle en høstmaskine til vandmættede jorde, skabe en højværdiressource ud fra biomassen og skabe formaldehydfri lim til byggebranchen.

Hvem deltager?

Gunnar Mikkelsen

Gunnar Mikkelsen

Senior Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.