Projekt: BlueRev

Samarbejde til fremme af bæredygtig blå vækst

BlueRev vil give nyt liv til lokalsamfund i Europa med innovative biobaserede virksomheder, styringsmodeller og sociale innovationer med fokus på den blå biobaserede sektor. Projektet vil demonstrere de fordele, som en bred udrulning af en biobaseret økonomi kan tilbyde.

I projektet BlueRev udvælges en række systemer i den blå biobaserede sektor i tre pilotregioner:

  • Danmark og Grønland
  • Italien
  • Estland

Det er målet at skræddersy værdikæder - fra valorisering af biprodukter som råvare til forarbejdning/konvertering til endelig produkter - for at revitalisere lokalsamfund, både i territorial og social forstand og bidrage til positive miljømæssige og sociale påvirkninger.

I BlueRev analyseres værdikæder baseret på sidestrømme fra fisk, seafood og tang i forhold til sociale, økonomiske og miljømæssige barrierer og muligheder, forretningsmodeller, lokale kapaciteter såsom råvarer, infrastruktur, menneskelige kompetencer, innovationsaktører.

De eksisterende governancemodeller analyseres, herunder også hvordan de kan forbedres. Analysen anvendes i BlueRev til at udvikle eller replikere nye governance- og forretningsmodeller, der muliggør overgangen til social og miljømæssigt ansvarlig adfærd inden for alle områder f.eks. lovgivningsmæssige tiltag, initiativer til virksomhedsansvar og uddannelse, for at muliggøre forbedring af de specifikke værdikæder og for at tillade replikering på tværs af Europa. Herved vil projektet sikre et effektivt engagement af alle aktører, herunder lokale og regionale myndigheder, primære biomasseproducenter, SMVer, civilsamfundsorganisationer, ngo'er, vidensinstitutioner, samfundsviden og marginaliserede grupper via robust og gennemsigtig kommunikation og oplysningskampagner.

Vi vil fokusere på:

  • Fremme af nye forretningsmodeller og relaterede foranstaltninger, der gør det muligt for forbrugere, industri og offentlige organer at skifte til en mere social og miljømæssigt ansvarlig adfærd.
  • Udvikling af innovative, bæredygtige og robuste styringsmodeller for at opnå mere oplyste beslutningsprocesser, samfundsengagement og innovation.
  • Fremme af modeller inkluderende "sociale virksomheder" i lokalsamfundene, herunder lavindkomstbefolkninger, så de kan drage fordel af den kreativitet, der er knyttet til biobaserede løsninger, og fremme rummelighed og samarbejde på alle niveauer.
  • At identificere lokale aktører og øge kommunikationen mellem disse for at bidrage til samarbejde omkring de biobaserede værdikæder.

MISSION

  • Skifte kurs og udvikle en bæredygtig blå økonomi, hvor miljøbeskyttelse og økonomiske aktiviteter går hånd i hånd.
  • Skifte fokus fra ren udnyttelse til bæredygtighed og modstandsdygtighed.

VISION

BlueRev vil revitalisere lokalsamfund i Europa med innovative biobaserede virksomheder, styringsmodeller og sociale innovationer med fokus på den blå biobaserede sektor. Projektet vil demonstrere de fordele, som en bred udrulning af en biobaseret økonomi kan tilbyde.

Følg BlueRev

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. september 2022 - 31. august 2025

Projekttitel

BlueRev - revitalisation of European local communities with innovative business models and social innovation in the blue bio-based sector 

Konsortiesamarbejde med stor ekspertise

BlueRev-konsortiet består af otte partnere fra seks EU-lande - Italien, Sverige, Danmark, Norge, Portugal og Estland - der samler al den ekspertise, der er nødvendig for at gennemføre aktiviteterne i dette ambitiøse projekt.

Vil du vide mere?

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.