Projekt: Closing Loops

Sammen om cirkulære løsninger

SAMMEN og på TVÆRS.

Det er essensen af Closing Loops, der mobiliserer små og mellemstore virksomheder til at arbejde med cirkulær økonomi i værdikæderne.

Omstilling til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi ​

Brancher, virksomheder, værdikæder, regioner, vidensinstitutioner samarbejder i projektet på tværs om at implementere og skalere konkrete cirkulære løsninger, så projektets deltagende virksomheder opnår et markant løft. 

Programmet medfinansieres af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

Closing Loops formål er bidrage til at omstille Danmark til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi ved at 

 • reducere affald, CO2e og tonnage 
 • skabe stærke værdikædesamarbejder på tværs af virksomheder og organisationer – især byggeri & anlæg, miljøteknologi, tekstil, design og møbler, fødevare & bioøkonomi 
 • vise vejen for både danske og internationale aktører  
 • skabe nye udviklings- og forretningsmuligheder 
 • tilføre miljøteknologi, digitale teknologier, nye forretningsmodeller, produkter, take-back-ordninger, designmetoder, services mv.

Ingen virksomhed kan blive cirkulær alene

En virksomhed kan ikke omstille sig alene, for værdikæder går på tværs af brancher. Man er afhængig af ressourceinput fra leverandører (upstream) og salg af produkter til kunder (downstream). Samarbejde i værdikæderne er derfor en forudsætning for at omstille SMV’er til cirkulær økonomi. 

Ved at være flere partnere, som er sammen om forandring, kan vi fremme den konkrete cirkulære implementering. Samtidig øges virksomhedernes konkurrencefordele. 

Closing Loops består af fire hovedaktiviteter

 1. Værdikædesamarbejder – ca. 40 værdikædesamarbejder 
 2. Modning og matchmaking af pipeline og nye samarbejder – ca. 225 virksomheder og videninstitutioner  
 3. Tjekke gennemførlighed – ca. 80 virksomheder og vidensinstitutioner 
 4. Tværgående rådgivnings- og udviklingsforløb – ca. 300 deltagere  

Eksempler på værdikædesamarbejder:

 • Indsamling, sortering og genanvendelse af tekstiler og tøj 
 • Bedre udnyttelse af resttræ  
 • Forøgelse af levetid for køkkener 
 • Genanvendelse af mad- og drikkekartoner 
 • Digital sporing af fødevareemballage 
 • Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker 
 • Metoder til at genbruge byggemateriale 

Målgrupper

Closing Loops henvender sig til flere målgrupper: 

Loop closers 
Modne og omstillingsparate SMV’er i værdikæder med væsentlige ressource- og affaldsstrømme.  

Indsamler/aftager fx ressource- og affaldsstrømme og skaber nye produkter.  

Arbejder ofte på tværs af traditionelle brancher og værdikæder, og kan dermed være med til at skabe helt nye værdikædesamarbejder. 

Waste makers 
Virksomheder og andre aktører med et væsentligt footprint i form af affalds- og ressourcestrømme, der pt ikke er optimal anvendelse for.  

Fx en produktionsvirksomhed med behov for at leve op til nuværende og kommende krav og standarder, som i dag ikke kan finde relevante afsætningsmuligheder på det almindelige marked. 

Markedet 
Virksomheder og øvrige aktører, som vil anvende mere bæredygtige materialer, produkter og løsninger. De repræsenterer dermed et vigtigt markedstræk for den primære målgruppe. 

Fx en entreprenørvirksomhed, som ønsker at anvende alternative materialer og produkter, men ikke kan finde relevante leverandører på det almindelige marked. 

Andre 

 • Iværksættere  
 • Underleverandører 
 • Konsulenter 
 • Videninstitutioner 
 • Internationale aktører 

Finansiering og partnere

Closing Loops medfinansieres af EU - Den europæiske regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for perioden 01.01.2024 til 31.08.2026. 

Operatørgruppen bag programmet er funderet i forskellige brancher, fagligheder og geografier:  

Klyngeorganisationer - Identificerer og udvikler værdikædesamarbejder inden for deres faglige områder: 

 • Food & Bio Cluster Denmark 
 • Lifestyle & Design Cluster 
 • We Build Denmark 
 • Clean - Danmarks Vand- og Miljøklynge 

GTS-institut - Teknologiske eksperter og fysiske laboratorier - kobling mellem teknologi, forretning og innovation: 

 • Teknologisk Institut 

Erhvervshuse - Særligt fokus på forretningsudvikling hos de deltagende virksomheder:

 • Erhvervshus Hovedstaden 
 • Erhvervshus Sjælland 
 • Erhvervshus Sydjylland
 • Erhvervshus Midtjylland  
 • Erhvervshus Nordjylland 

Fakta om projektet

Finansieret af

EU - Den Europæiske Regionalfond

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Periode

15. august 2023 til 31. august 2026

Projekttitel

Closing Loops

Kathrine Lykke Kirk

Kathrine Lykke Kirk

Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.