Projekt: Cybersikre Fødevareværdikæder

Toolkit skal styrke danske virksomheders cybersikkerhed i fødevareværdikæden

Fødevareforsyning er kritisk infrastruktur, og i dette projekt udvikles et toolkit med viden og inspiration til SMV'er i hele værdikæden.

Projektet er støttet af Industriens Fond.

Nye værktøjer skal styrke virksomheders arbejde med cybersikkerhed i hele fødevareværdikæden

Fødevareindustrien er afhængig af forsyningskæder med stor kompleksitet.

Med krav om øget sporbarhed, dokumentation og optimering af produktionen er data - og ikke mindst sikkerheden omkring dem - en vital del af alle led af fødevareproduktionen fra råvareleverancer, produktion og forarbejdning og videre til pakning og distribution, inden varerne ender på forbrugernes tallerkener.

Fødevareforsyning er kritisk infrastruktur, og Industriens Fond giver midler til at udvikle toolkit, der skal bidrage til at øge cybersikkerheden i danske fødevarevirksomheder og værdikæder (foto: iStock).

Cybersikkerhed styrker konkurrenceevnen

Med EU's nye lovgivning om cybersikkerhed (NS2), der indeholder retlige foranstaltninger til at øge det overordnede cybersikkerhedsniveau i EU, vil både større og mindre virksomheder blive mødt med større krav til sikkerheden i hele værdikæden.

At have styr på cybersikkerheden bliver fremover et et endnu mere kritisk parameter for konkurrencevnen, både inden for sin egen digitale matrikel og i værdikæderne.

Virksomheder er ikke stærkere end det svageste led i værdikæden. Vi ser flere eksempler på, at cyberkriminelle lykkes med at komme ind, og det kan have store konsekvenser for leveringssikkerheden og sporbarheden i hele værdikæden. Og det koster - både økonomisk og på tilliden og konkurrenceevnen hos de enkelte spillere!

Eva Nautrup, projektleder på Cybersikre Fødevareværdikæder

Toolkit til SMV'er

Gennem projektet Cybersikre Fødevareværdikæder samarbejder Food & Bio Cluster Denmark med Alexandra Instituttet, SecuriOT, Salling Group, DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer om at skabe og formidle ny praktisk anvendelig viden omkring cybersikkerhed til SMV'er i værdikæden for fødevarer.

Virksomhederne vil få adgang til en række værktøjer i et toolkit, der bidrager til at analysere, vurdere og håndtere egen cybersikkerhed samt til at bidrage til cybersikker dialog og samarbejde i den eller de værdikæder, de er en del af.

Ud over toolkittet omfatter projektet blandt andet webinarer, workshops, cases og formidlingstiltag.

Projektet er finansieret af Industriens Fond og løber fra august 2023 til januar 2026.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

August 2023 - januar 2026

Projekttitel

Cybersikre Fødevareværdikæder

Projektets mål

I projektet udvikles, målrettes og testes et toolkit omkring cybersikkerhed til SMV'er i fødevareindustrien, der gør dem i stand til at:

  • Analysere, vurdere og håndtere egen cybersikkerhed helt op på ledelsesniveau
  • Bidrage professionelt til cybersikker dialog og samarbejde i deres værdikæde

Tookittet udrulles digitalt og stilles frit tilgængelig for alle landets virksomheder.

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.