Projekt: ROSETTA

Projektet vil reducere madspil skabt af markedsføringsstandarder ved hjælp af alternative markedsadgange

ROSETTA-projektet fokuserer på at reducere og forebygge madspild ved at forbedre markedsadgangen til fødevarer som ikke opfylder markedsføringsstandarder eller markedsnormer, men som stadig er sikre at spise.

 

 

 

ROSETTA er et 3-årig forsknings- og innovationsaktionsprojekt, der løber fra 1. januar 2024 til 31. december 2026 Projektet er finansieret af Den Europæiske Union under Horizon Europe-rammeprogrammet for forskning og innovation.  

Baggrund

Det vurderes, at en betydelig mængde madspild kan skyldes markedsføringsstandarder, men at der er meget begrænset konkret dokumentation for, hvor meget, hvorfor det opstår, og hvordan det skal håndteres. Der er derfor behov for mere viden og for at identificere løsninger til forebyggelse og reduktion af madspild sammen med eventuelle kompromiser ved at forbedre forretningspotentialet for de suboptimale fødevarer.  

I projektet vil der tages udgangspunkt i Life cycle sustainability assessment (LCSA). Således alle miljømæssige, sociale og økonomiske negative påvirkninger og fordele i beslutningsprocesser evalueres med henblik på at gøre produkter mere bæredygtige gennem deres livscyklus. 

Der er et behov for tværgående analyse af de tre søjler af bæredygtighed. Store dele af fødevarespild skyldes markedsnormer eller marketingstandarder, hvor den økonomiske søjle har domineret meget. F.eks. stramme regler mht. holdbarhedsdatoer, kassation ved beskadigede varer eller emballager. I projekt vil vi se på de produkter, der ikke lever op til eksisterende markedsføringsstandarder, værdiansætte disse, der ellers ofte vil være spildt og derved skabe værdi for både virksomheder og samfund. 

Målsætning

ROSETTA har til formål at levere pålidelig dokumentation, produceret gennem tværfaglig forskning fra hele EU, med inddragelse af aktører fra hele landbrugs- og fødevareværdikæden for udvalgte fødevarer (frugt og grøntsager, korn, mejeriprodukter og kød). Det forventes at madspild på grund af tilpasninger i markedsføringsstandarder kan reduceres med op helt op til 60% - 80%   

Food & Bio Cluster Denmark skal lede den danske ’use-case’, hvor vi sammen med vores medlem Naturmælk skal undersøge markedsføringsstandarders indflydelse på madspild indenfor kategorien mejeriprodukter i Danmark. Vi skal finde løsningsforslag til reduktion og teste disse.   

ROSETTA vil:

  • a) Estimere madspild, der genereres ved anvendelse af markedsføringsstandarder og handelsnormer i hele værdikæden. 

    b) Definere og validere bæredygtige løsninger til reduktion eller afskaffelse af madspild i de involverede produktgrupper.  

    c) vurdere de dertilhørende kompromiser.  

    d) Dele viden og give relevante anbefalinger til fødevarevirksomheder, ejere af markedsføringsstandarder, politiske beslutningstagere og regulatorer. 

Hvem

Konsortiet i ROSETTA består af 17 partnere fra 8 forskellige EU-lande; Spanien, Grækenland, Irland, Polen, Østrig, Belgien, Slovakiet og Danmark. 

Hvor

Der skal gennemføres ‘use case’ i fem EU-lande: 

Danmark – mejeri 

Grækenland – frugt og grønt samt kød 

Polen – kornprodukter  

Irland – frugt og grønt 

Spanien – frugt og grønt  

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. januar 2024 - 31. december 2026

Projektets partnere

Vil du vide mere?

Knud Hjortlund Hansen

Knud Hjortlund Hansen

Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.