Projekt: B-Trust

Samarbejde og tillidsopbygning inden for bioteknologi

Den effektive anvendelse af bioteknologi indenfor agri-food og den biobaserede sektor spiller en afgørende rolle i opbygningen af en bæredygtig europæisk fremtid.
I B-Trust ønsker vi at bidrage til valorisering og implementering af disse banebrydende teknologier ved at fokusere på at opbygge forbrugertillid og bredere accept af interessenterne.
At tackle tillidsrelaterede forhindringer er lige så kritisk som at tackle teknologiske, økonomiske og regulatoriske udfordringer med henblik på at levere effekt i stor skala med disse bioteknologiske løsninger.

 

 

 

Effektiv anvendelse af bioteknologi

Bioteknologi er anvendelsen af videnskab og teknologi til at optimere og udnytte organismer, biologiske systemer og biologiske processer (eller dele/produkter heraf) til innovative praktiske, miljømæssige, industrielle, kommercielle og produktions-/anvendelsesformål.

Tag fermentering som et eksempel, en biologisk proces med forskellige bioteknologiske anvendelser. Det bruges i sundhedsvæsenet til at producere antibiotika, vacciner og insulin. Derudover er gæring i vid udstrækning anvendt i fødevareindustrien til at producere genstande som brød, øl, vin og ost. Desuden spiller det en rolle i affaldshåndteringen ved at bidrage til produktionen af biobrændstoffer som butanol og biodiesel. I bund og grund er bioteknologi et strategisk kraftcenter, der får adgang til det iboende potentiale i levende systemer til at drive betydelige fremskridt og tackle komplicerede udfordringer på tværs af forskellige områder inden for områder som sundhedspleje, materialer, kemikalier, landbrug og fødevareproduktion.

Effektiv anvendelse af bioteknologi er afgørende for at styre den europæiske industri mod en bæredygtig fremtid, i overensstemmelse med målene for den europæiske grønne pagt, som er en pakke af politiske initiativer, der har til formål at sætte EU på vejen mod en grøn omstilling, nå klimaneutralitet i 2050.

I projektet B-Trust vil vi udvikle en innovative governance model, som skal drive tilpasningen af den bioteknologiske innovation indenfor agri-food and den bio-baserede sektor. Til dette anvendes værktøjet Theory of Change/forandringsteori, som er en eksplisit model, der kan testes. 

En Innovative Governance Model

I projektet B-Trust vil vi udvikle en innovative governance model, som skal drive tilpasningen af den bioteknologiske innovation indenfor agri-food and den bio-baserede sektor. Til dette anvendes værktøjet Theory of Change/forandringsteori, som er en eksplisit model, der kan testes. Formulering af en forandringsteori (ToC) som et strategisk værktøj, der skitserer, hvordan og hvorfor tillidsskabelse vil føre til virkningsfulde resultater. VI iudvælger mindst 4 specifikke Biotech Co-Creation Cases, der repræsenterer forskellige applikationsområder i agri-food og den biobaserede sektor, til at tjene som testbed for udvikling af co-creation-aktiviteter.

En bæredygtig europæisk fremtid

Den effektive anvendelse af bioteknologi indenfor agri-food og den biobaserede sektor – tænk f.eks. på mikrobielt protein, dyrket kød, produktion af mælkekomponenter ved hjælp af mikroorganismer, bionedbrydelig plast – spiller en afgørende rolle i opbygningen af en bæredygtig europæisk fremtid. I B-Trust ønsker vi at bidrage til valorisering og implementering af disse banebrydende teknologier ved at fokusere på at opbygge forbrugertillid og bredere accept af interessenterne. At tackle tillidsrelaterede forhindringer er lige så kritisk som at tackle teknologiske, økonomiske og regulatoriske udfordringer med henblik på at levere effekt i stor skala med disse bioteknologiske løsninger.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. december 2023 - 31. maj 2026

Projektets partnere

Vil du vide mere?

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.