Projekt: BRILIAN

Bæredygtige og samarbejdsbaserede forretningsmodeller i landdistrikterne

Bæredygtige og samarbejdsbaserede forretningsmodeller i landdistrikter er med til at fremme landdistriktsudviklingen og beskytte biodiversiteten og klimaet.

Derfor har EU søsat BRILIAN, hvor man gennem tre pilotprojekter i Italien, Spanien og Danmark skal designe og optimere biobaserede værdikæder ud fra lokale afgrøder som fx kartofler og raps.

Biobaserede forretningsmodeller skal styrke landdistrikter

Landdistriker udgør omkring 80 procent af EU's territorium, og omkring 137 millioner europæere bor i områderne uden for byerne.

Dermed spiller disse områder en helt afgørende betydning, når vi skal udvikle bæredygtige biobaserede værdikæder inden for fx bæredygtig fødevareproduktion, vedvarende energi, uafhængighed af fossile brændstoffer og bevaringen af biodiversiteten.

Mere bæredygtig økonomisk og social udvikling

Derfor har EU lanceret BRILIAN-projektet, der gennem pilotprojekter i Danmark, Italien og Spanien skal være med til at udvikle nye forretningsmodeller, der muliggør en mere glidende overgang til biobaserede økonomier og fremmer en bæredygtig økonomisk og social udvikling i landdistrikterne.

Projektet inkluderer aktivt primærproducenterne i tiltagene og er i overensstemmelse med målene i den fælles landbrugspolitik (CAP), Green Deal og den europæiske bioøkonomistrategi.

For at opnå bæredygtighedsmålene - og samtidig styrke sektoren - er det helt afgørende, at vi finder nye veje til, at agroindustrien kan udfolde sit fulde potentiale på tværs af hele Europa.

Signe Værbak

Pilotprojektet med råmaterialer skal validere biobaserede værdikæder

Projektet løber fra 2023-2027 og vil i den periode validere10 bio-baserede værdikæder ved at anvende råmaterialer som kardon, saflor og solsikke (i Italien), kartoffel (i Spanien) og raps (i Danmark).

Baseret på disse vil projektet udvikle bæredygtige forretningsmodeller, der inkluderer en bred vifte af bio-produkter med høj værdi som fx bioplastik, biolubricanter, proteiner, bioadhesiver, bioherbicider, produkter til dyrefoder og kosmetiksektoren.

Herigennem får lokale primærproducenter mulighed for at diversificere deres indkomst og reducere den økonomiske risiko.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. juni 2023 - 31. maj 2027

Projekttitel

Cooperative business models for bio-based chains in rural areas

Projektets mål

Projektet sigter mod at indføre bæredygtige, samarbejdsbaserede forretningsmodeller i landdistrikter for at fremme landdistriktsudvikling og beskytte biodiversitet og klimaet.

Modellerne skal give landmænd mulighed for at øge deres indkomst og diversificere deres indtægtskilder, hvilket dermed reducerer den økonomiske risiko.

Dette sker gennem tre pilotprojekter i:

 • Italien (solsikke, saflor og kardon)
 • Spanien (kartoffel)
 • Danmark (raps)

Hvem deltager?

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 13 partnere (store virksomheder, SMV'er, vidensinstitutioner, klynger og foreninger) fra henholdsvis Spanien, Italien, Grækenland, Belgien og Tjekkiet.

Food & Bio Cluster Denmark, DLG og Teknologisk Institut deltager som danske aktører i projektet, og Food & Bio Cluster Denmarks rolle er primært at understøtte og validere udviklingen af biobaserede forretningsmodeller.

Arbejdspakker

Projektet består af 7 arbejdspakker, hvor Food & Bio Cluster Denmarks primære roller er at understøtte arbejdet med biobaserede modeller samt udbredelsen af projektets fremdrift og resultater.

 1. Management and Coordination
 2. Deployment of local bioeconomies
 3. Routes for the development of a sustainable
  bioeconomy
 4. Development of bio-based business models
 5. Validation of BRILIAN Actions for Bio-
  Innovation
 6. Replication and exploitation
 7. Dissemination and Communication

 

Foto: Projektpartnere mødtes i juni 2023 i Zaragoza, Spanien for at søsætte det 4-årige BRILIAN-projekt.

Signe Værbak

Signe Værbak

Senior Innovation Manager 

Andre relaterede projekter

Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.