Projekt: BEATLES

Adfærdsændring i retning af klimasmart landbrug

Behovet for at reducere drivhusgasudledningen er en meget stor udfordring for både landbruget og fødevareindustrien i Danmark og globalt. For at nå klimamålene er der brug for at udvikle nye teknologier og produktionsmetoder, men det er også afgørende at sikre, at disse rent faktisk kommer i anvendelse.

BEATLES – Co-creating Behavioural Change Towards Climate-Smart Food Systems er et EU-projekt med fokus på at accelerere omstillingen til et mere bæredygtigt og produktivt landbrug ved at fremme udbredelsen af miljø- og klimaeffektive produktionsmetoder og smart farming teknologier.

Overgangen til retfærdige, sunde og miljøvenlige fødevaresystemer

BEATLES ønsker at ændre den måde, som agri-food systemerne fungerer på i dag, og fremskynde det systemiske adfærdsskifte til klimasmart landbrug og intelligente landbrugsteknologier, der er fuldt ud i overensstemmelse med ambitionerne i "Fra jord til bord"- og biodiversitetsstrategien samt den nye fælles landbrugspolitik på regionalt plan og EU-plan.

Food & Bio Cluster Denmark skal bidrage med en Use Case om den danske svinesektor.

Ved at anlægge en fødevaresystemtilgang betragtes landbrugsfødevareværdikæden som et system af indbyrdes forbundne komponenter, hvor samspillet fører til systemiske innovationer.

Gennem målrettet udvælgelse af fødevareværdikæder i hele EU og ved at inddrage flere interessenter i samskabelsen af systemiske innovationer i forbindelse med passende adfærdsmæssige og eksperimentelle rammer vil projektet give en integrerende opgørelse over adfærdsmæssig indsigt i hele spektret af "lock-ins" og løftestænger, der hindrer eller motiverer til adfærdsændringer, herunder individuelle, systemiske og politiske faktorer.

Fem produktionssystemer undersøges

Adfærdsindsigterne anvendes til at udvikle transformative veje via forretningsstrategier og politiske anbefalinger for at fremme overgangen til retfærdige, sunde og miljøvenlige fødevaresystemer. BEATLES vil levere et sæt forretningsstrategier, der opstiller køreplaner for et retfærdigt skift til et klimasmart landbrug, baseret på vurderinger af miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Der vil blive udviklet en række politiske anbefalinger og værktøjer til fremme af en adfærdsmæssigt informeret udformning og gennemførelse af politikker. Den aktive deltagelse af flere forskellige aktører i værdikæden på forskellige niveauer i samfundet (offentligt, politisk og fagligt) i samskabelsesaktiviteterne i hele projektets levetid vil skabe en gensidig forståelse af værdikædens fordele og flaskehalse samt effektive omstillingsveje til forandring.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. juli 2022 - 30. juni 2026

Projekttitel

BEATLES – Co-creating Behavioural Change Towards Climate-Smart Food Systems

Funded by the European Union under GA no. 101060645.
HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01

Projektets mål

BEATLES vil kortlægge barrierer og motivationsfaktorer for adfærdsmæssige ændringer i landbrugs- og fødevaresektoren. Projektet vil også udvikle og beskrive forretningsmodeller, der kan fremme omstillingen til en miljø- og klimavenlig landbrugsproduktion. Desuden vil der blive udviklet en række anbefalinger og konkrete værktøjer til at fremme adfærdsorienteret politikdesign og -implementering.

Hvem deltager?

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 17 partnere med repræsentanter fra forskningsinstitutter, landboforeninger, rådgivningscentre, klynger og aktører i industrien fra 10 europæiske lande.

Food & Bio Cluster Denmark har ansvaret for Use Casen inden for svinesektoren.

Arbejdspakker

Projektet består af syv arbejdspakker:

WP1: Systemisk identifikation af "lock-ins" og "løftestænger" i agri-food aktørernes beslutningstagning

WP2: Udformning og gennemførelse af adfærdseksperimenter

WP3: Bæredygtighed og vurdering af adfærdsændringer

WP4: Overgang til retfærdige forretningsmodeller og formede markedsvilkår

WP5: Overgang gennem politiske anbefalinger og værktøjer

WP6: Formidling, udnyttelse og kommunikation

WP7: Projektforvaltning og kvalitetssikring

Liselotte Puggard

Liselotte Puggard

Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.