Projekt: KlimÆPro

Klimavenlig produktion af plantebaserede fødevarer fra danske ærter

Der er stor efterspørgsel efter danske ærter til plantebaserede fødevarer. Dog kan kvaliteten af danske ærter, hverken på smag eller aroma, måle sig med importeret proteinafgrøder. Derfor vil projektet styrke en ny klimavenlig fødevareværdikæde fra danskproducerede ærter.

Bedre kvalitet og og mere tilgængelige danske ærtesorter

Projektet, KlimÆPRO, ønsker at målrette en klimavenlig produktion af forarbejdede plantebaserede fødevarer fra danskproducerede ærter. Dette skal være med til at imødekomme det voksende antal forbrugere, der ønsker at spise mere plantebaseret og lokalt. 

Projektet vil teste kendte og nye ærtesorter, både for dyrkningsegnethed samt deres proteinindhold. Herefter vil de bedste sorter blive testet på forskellige kvalitetsparametre, som blandt andet har stor betydning for smagskvaliteten. Projektet vil desuden etablere et testdyrkningscenter, hvor virksomheder kan bestille prøvedyrkninger. Dermed vil projektet være med til at øge kvaliteten og tilgængeligheden af lokale råvarer til plantebaserede fødevarer. 

Klimavenlig produktion baseret på danske råvarer

Ved at etablere og styrke en ny værdikæde for danske ærter, er man med til at dække den stigende efterspørgsel efter klimavenlige danske plantebaserede fødevarer.  Dette skal samtidig være med til at reducere den nuværende import af soja og andre proteinafgrøder. Dette kræver ny viden, nye processer og ny faciliteter som projektet arbejder for.

Fakta om projektet

Finansieret af

Projektet KlimÆPRO er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark samt SEGES Innovation og finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

Periode

November 2021 - oktober 2025

Projekttitel

Klimavenlig produktion af plantebaserede fødevarer fra danske ærter (KlimÆPro).

Flere projekter